متد مولر

آموزش صفر تا صد متد مولر

آموزش خیاطی, الگو, طراحی الگو

اندازه گیری های لازم در الگوسازی مولر

قبل از این که شروع به رسم الگو با متد مولر کنید باید با نحوه ی اندازه گیری با استفاده از این روش مولر آشنا شوید. برای این که اندازه گیری در روش مولر باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • اندازه ای که می گیرید باید از سر تمام قد گرفته شود و بقیه اندازه ها را شما می توانید از طریق فرمول بدست آورید. نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشته باشید این است که اندازه ای که گرفته می شود نسبت به فرمول ارجحیت دارد و این ارجحیت مخصوصا در ناحیه ی سینه و فاصله سینه بیشتر است.
 • همان طور که گفتیم برخی از اندازه ها از طریق اندازه گیری و برخی از اندازه ها نیز از طریق فرمول بدست می آید. اندازه هایی که شما نمی توانید از طریق فرمول بدست آورید و باید داشته باشید شامل موارد ذیل می شود: دور باسن، دور کمر، دور سینه، سرشانه، فاصله سینه، اندازه ی قد جلو، اندازه پهلو، اندازه ی پشت تا زمین و سپس بلندی سینه.
 • به کارور جلو حتما توجه داشته باشید و این اندازه را در الگو حتما مورد بررسی قرار دهید.
 • برای اندازه گیری بلندی پشت باید از اولین مهره ی گردن شروع کنید و برای اندازه گیری بلندی جلو نیز مثل قبل عمل کنید.

اصطلاحات و نکات لازم در مورد متد مولر

یکی دیگر از نکاتی که لازم است در مورد متد مولر بدانید اصطلاحاتی که در این روش مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه این اصطلاحات و همچنین نکات لازم مورد متد مولر را مورد بررسی قرار می دهیم.

انواع پستوله، زاویه ۹۰ و پرگاری از جمله اصطلاحاتی است که در مورد متد مولر مورد استفاده قرار می گیرد.

و اما نکاتی که باید در مورد متد مولر بدانید:

 • برای این که اندازه ی کف حلقه و یا اندازه ی بلندی حلقه آستین را اندازه بگیرید باید بدانید که برای این اندازه باید از اولین مهره ی گردن تا زیر بغل کیپ را اندازه بگیرید و یا این که می توانید یک دهم دور سینه را با ۱۰٫۵ و سپس آزادی لازم خود جمع کنید.

به طور کلی اندازه ی آزادی کف حلقه برای لباس عروس حداکثر تا ۱٫۵ سانتی متر، کت و مانتو ۲ تا ۲٫۵ سانتی متر، آستین حلقه ای ۰٫۵ تا ۱ سانتی متر و برای لباس های گشاد نیز ۲٫۵ تا ۳ سانتی متر است.

 • برای این که بلندی پشت را اندازه بگیرید باید در قسمت پشت از اولین مهره گردن تا نوار کمر را اندازه بگیرید و یا این که می توانید یک چهارم تمام قد را منهای یک کنید.
 • اندازه پشت یقه برابر است با اندازه ی پشت گردن از مهره ی گردن تا گوشه یقه است و یا این که می توانید برای اندازه گیری پشت یقه ۱٫۲۰ دور سینه را با دو سانت جمع کنید.
 • اندازه خط باسن نیز در متد مولر برابر است با اندازه ی مهر گردن تا خط باسن و یا این که می توانید اندازه ی بلندی حلقه آستین را می توانید بدون در نظر گرفتن آزادی با اندازه ی بلندی پشت جمع کنید.
 • یکی دیگر از اندازه هایی که نیاز است بگیرید اندازه ی فاصله ی سینه است، برای این اندازه باید فاصله بین دو نوک سینه را بدست آورید و یا این که می توانید ۱٫۱۰ دور سینه را با ۰٫۵ سانتی متر جمع کنید. توجه داشته باشید که همان طور که گفتیم در این جا اندازه ی واقعی به اندازه ای که از طریق فرمول بدست می آید ارجحیت دارد.
 • برای اندازه گیری بلندی پشت باید بلندی جلو تا نوار کمر را اندازه گیری کنید و یا این که می توانید اندازه ی کرست پشت را با ۴ تا ۶ سانتی متر جمع کنید.
 • اندازه ی مرکز سینه نیز برابر است با اندازه ی بلندی سینه از سرشانه تا نوک سینه است و یا این که می توانید یک چهارم اندازه ی دور سینه را با ۲ سانتی متر جمع کنید.

توجه داشته باشید که افرادی که اندازه ی دور سینه بیشتر از ۱۰۰ دارند باید عدد سینه را از ۱۰۰ کم کنید، سپس عدد بدست آمده را بر ۱۰ تقسیم کنید، در نهایت عددی که بدست می آید را در فرمول بالا مورد استفاده قرار می دهیم.

 • برای اندازه گیری تیره پشت نیز باید از خط وسط پشت تا حلقه ی پشت را اندازه بگیرید. توجه داشته باشید که این نیاز به دلیل این که خودش نصف است نیازی به نصف کردن ندارد و توجه داشته باشید که این اندازه باید از کارور طبیعی ۱٫۵ سانتی متر کم تر باشد و یا این که می توانید یک هشتم دور سینه را با ۵٫۵ سانتی متر و آزادی لازم جمع کنید.

این اندازه ی آزادی برای لباس های آستین حلقه ای ۰٫۵ تا ۲٫۵ سانتی متر، لباس های خیلی گشاد ۱ تا ۲ سانتی متر، کت و پالتو و مانتو ۰٫۵ تا ۱ سانتی متر و برای لباس شب و عروس حداکثر ۰٫۵ سانتی متر است.

 • برای اندازه گیری کف حلقه نیز باید فاصله ی بین کارور پشت تا کارور جلو را بدست آورید و یا این که می توانید ۱٫۸ دور سینه را با ۱٫۵ سانتی متر و آزادی لازم جمع کنید.

در این جا میزان آزادی برای لباس آستین حلقه ای بین ۰٫۵ تا ۱٫۷ سانتی متر، پالتو و مانتو بین ۲ تا ۳ سانتی متر، کت ۱ تا ۲ سانتی متر و برای لباس عروس و لباس شب ۰٫۵ تا ۰٫۷ سانتی متر است.

 • اندازه ی پشت سینه نیز برابر است با وسط جلو تا حلقه جلو و یا این که می توانید یک چهارم اندازه ی دور سینه را با ۴ سانتی متر و آزادی لازم جمع کنید.

اندازه ی آزادی دلخواه در این جا برای لباس های گشاد بین ۲٫۵ تا ۳ سانتی متر، لباس های آستین حلقه ای ۰٫۵ تا ۱٫۵ سانتی متر، کت و پالتو ۱ تا ۲٫۵ سانتی متر و برای لباس شب و لباس عروس حداکثر ۰٫۷۵ سانتی متر است.

رسم الگوی مولر

الگوی پشت

مرحله اول

از سمت کاغذ الگو به سمت پایین خطی صاف رسم می کنیم و نقطه ی بالای این خط را یک می نامیم. از نقطه ی یک به اندازه ی حلقه آستین پایین می آییم و به نقطه ی ۲ می رسیم.

به اندازه ی بلندی پشت از نقطه ی یک پایین می آییم و به نقطه ی ۳ می رسیم. فاصله ی نقطه ی ۱ تا نقطه ی ۴ نیز همان اندازه ی خط باسن است. سپس به اندازه ی قد لباس از شماره ی یک پایین می آییم و به نقطه ی ۵ می رسیم.

در گام بعدی از نقطاتی که بدست آورده ایم خطوطی را به صورت افقی گونیا می کنیم. به اندازه ی ۲ سانتی متر از شماره ی ۳ به سمت چپ می رویم و به نقطه ی ۶ می رسیم. برای افرادی که باسن تخت دارند باید به اندازه ی دو سانتی متر از نقطه ی ۴ و ۵ به سمت چپ برویم تا به نقطه ی ۷ و ۸ برسیم.

این سه نقطه را با استفاده از خط کش به هم متصل می کنیم، سپس از طرف دیگر به نقطه ی شماره ی یک وصل می کنیم، با این کار شماره ی ۹ در کنار شماره ی ۲ ایجاد می شود. با این کار پنس زیپ و گودی کمر ایجاد می شود.

 

مرحله دوم

از نقطه ی ۹ به اندازه ی کارور پشت جدا کرده و به نقطه ی ۱۰ می رسیم. از نقطه ۱۰ از بالا به پایین گونیا می کنیم با این کار به نقاط ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ می رسیم.

در گام بعدی به اندازه ی دو سوم کف حلقه از نقطه  ۱۰ جدا کرده تا به نقطه ی ۱۵ برسیم. از نقطه جدید یعنی نقطه ۱۵ به سمت پایین گونیا می کنیم تا به نقاط ۱۶، ۱۷ و ۱۸ برسیم.

مرحله سوم

به اندازه ی پشت یقه از نقطه ی ۱ جدا کرده، نقطه ای که بدست می آید را نقطه ی ۱۹ می نامیم. به اندازه ی ۲ سانتی متر از نقطه ی ۱۹ بالا رفته و به نقطه ی ۲۰ می رسیم. سپس با استفاده از هلال ملایم پیستوله هلال یقه را رسم می کنیم.

سپس از نقطه ی ۱۱ پایین می آییم تا به نقطه ی ۲۱ برسیم، نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر فرد دارای سرشانه تیز و چهار شانه باشد باید به اندازه ی یک سانتی متر جلو بیاییم، اگر فرد دارای سرشانه معمولی باشد ۱٫۵ سانتی متر و اگر دارای سرشانه افتاده باشد ۲ سانتی متر جلو می آییم.

با استفاده از خط کش نقاط ۲۰ و ۲۱ را به هم متصل می کنیم، سپس به اندازه ی سرشانه به علاوه ی یک جدا می کنیم و به نقطه ی ۲۲ می رسیم.

مرحله چهارم

به اندازه ی یک چهارم نقاط ۲۱ تا ۱۰  از نقطه ۱۰ بالا می رویم تا به نقطه ی ۲۳ برسیم. سپس به اندازه ی ۱٫۳ سانتی متر از نقطه ی ۲۳ بیرون رفته تا به نقطه ی ۲۴ برسیم.

حال برای این که حلقه آستین پشت را رسم کنیم باید نقاط ۱۵ و ۲۴ را با استفاده از پیستوله به هم وصل کنیم. نصف فاصله ی نقاط ۱ تا ۹ نیز همان نقطه ی ۲۵ خواهد بود و در نهایت این نقطه را به حلقه آستین متصل می کنیم.

مرحله ی پنجم

به اندازه ی ۳ تا ۵ سانتی متر از نقطه ی ۲۰ به سمت چپ می آییم تا به نقطه ی ۲۷ برسیم. نقطه ی بدست آمده را به خط ۲۵-۲۶ گونیا می کنیم تا به نقطه ی ۲۸ برسیم. از نقطه ی ۲۸ به سمت پایین نیز خط گونیایی رسم می کنیم.

حال برای این که نقاط ۲۹ و ۳۰ را رسم کنیم به اندازه ی ۰٫۷۵ سانتی متر از نقطه ی ۲۶ به سمت بالا و پایین می رویم. با این کار پنس حلقه آستین ایجاد می شود. در گام بعدی خط ۲۷-۲۸ را قیچی کنید تا پنس لقی حلقه بسته شود.

سپس برای این که خط سرشانه را مجددا رسم کنیم خط کش را در ابتدا و انتهای نقطه ی ۲۰، ۲۱ قرار می دهیم. برای این که به نقطه ی ۳۱ برسیم از نقطه ی ۲۰ به اندازه ی یک سانتی متر بالا می رویم.

از نقطه ی ۳۱ خطی موازی خط ۲۲-۲۰ را رسم می کنیم، روی خط جدیدی که رسم کرده ایم برای این که نقطه ی ۳۲ را روی این خط رسم کنیم به اندازه ی سرشانه به علاوه ی یک سانتی متر جدا می کنیم و در نهایت برای این که حلقه آستین را کامل کنیم با استفاده از قسمت صاف پیستوله نقطه ی ۳۲ را به نقطه ی ۲۴ وصل می کنیم.

در این جا رسم الگوی پشت به اتمام می رسد.

مرحله ی ششم

در این مرحله رسم الگوی جلوی لباس آغاز می شود. برای رسم الگوی جلوی لباس به اندازه ی ۱۰ سانتی متر از نقاط ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ خط عمود دیگری رسم می کنیم. حال به اندازه ی یک سوم کف حلقه ای که باقی مانده است از نقطه ی ۳۳ علامت می زنیم و به نقطه ی ۳۷ می رسیم.

حال نوبت به نقاط ۳۷، ۳۹ و ۴۰ می رسد، برای رسم این نقاط از نقطه ی ۳۷ به سمت بالا و پایین گونیا می کنیم.

مرحله هفتم

به اندازه ی فاصله ی نقاط ۱۰ تا ۲۳ از نقطه ی ۳۷ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی ۴۳ برسیم. سپس به اندازه ی فاصله ی نقاط ۱۰ تا ۲۱  منهای ۲ سانتی متر از نقطه ی ۳۷ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی ۴۱ برسیم.

نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر پنس لقی حلقه در الگوی پشت بسته شده باشد باید فاصله ی نقاط ۱۰ تا ۲۱ را منهای نیم سانتی متر کنیم. به اندازه ی فاصله ی بین نقاط ۴۱ تا ۳۷ از نقطه ی ۳۷ شعاعی به این اندازه می زنیم و در حدود شش سانتی متر پرگاری می کنیم.

حال روی این خط به اندازه ی نصف دور سینه علامت می زنیم تا به نقطه ی ۴۲ برسیم. البته این برای لباس جذب است و برای لباس های دیگر مهم نیست که نصف اندازه ی دور سینه چقدر باشد زیرا روی خط پرگار  نهایتا به اندازه ی ۳ سانت جدا می کنیم.

نقاط ۴۲ و ۴۳ را به هم متصل می کنیم. نصف فاصله ی این دو نقطه، نقطه ی ۴۴ خواهد بود. به اندازه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۴۴ جلو می رویم تا به نقطه ی ۴۵ برسیم. حال برای این که حلقه ی آستین جلوی لباس را رسم کنیم با استفاده از هلال تیز پیستوله نقطه ی ۴۳ را به نقطه ی ۳۳ و با استفاده از هلال ملایم پیستوله نقطه ی ۴۲ را به نقطه ی ۴۵ وصل می کنیم.

توجه داشته باشید که پس از این کار حتما باید چک کنید که کارور جلو به اندازه ی طبیعی باشد در غیر این صورت اگر کم باشد باید با دست نقطه ی ۴۴ را به نقطه ی ۴۵ وصل کنیم.

مرحله ی هشتم

به اندازه ی بزرگی پشت سینه با اندازه ی دلخواه از نقطه ی ۳۷ به سمت جلو می رویم تا به نقطه ی ۴۶ برسیم. این نقطه را از بالا به پایین گونیا می کنیم تا به نقطه ی ۴۷، ۴۸ و ۴۹ برسیم. توجه داشته باشید که این خط همان خط وسط جلو است.

در گام بعدی به اندازه ی کرست پیش از نقطه ی ۴۷ بالا می رویم تا به نقطه ی ۵۰ برسیم، مسئله ای که در این جا وجود دارد این است که این نقطه همیشه از نقطه ی ۱ بالاتر است. به اندازه ی نصف فاصله ی سینه از نقطه ی ۴۶ گونیایی کرده و به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۵۱ برسیم.

نقطه ی ۵۱ را از بالا به پایین گونیایی می کنیم تا به نقاط ۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ برسیم، خطی که به آن می رسیم همان خط سینه خواهد بود. به اندازه ی پشت یقه از نقطه ی ۵۰ به سمت داخل حرکت می کنیم تا به نقطه ی ۵۶ برسیم.

حال برای این که نقطه ی ۵۷ را رسم کنیم از نقطه ی ۵۶ به اندازه ی پشت یقه به علاوه ی ۱٫۵ تا ۲ سانتی متر به سمت پایین حرکت می کنیم تا به نقطه ی ۵۷ برسیم. به اندازه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۵۷ گونیایی می کنیم تا به نقطه ی ۵۸ برسیم.

در نهایت برای این که هلال یقه جلو را رسم کنیم با استفاده از هلال پیستوله نقطه ی ۵۸ را به نقطه ی ۵۶ متصل می کنیم.

مرحله ی نهم

فاصله ی بین نقاط ۵۱ و ۵۲ را اندازه می گیریم به اندازه ی ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر پرگاری می کنیم، از نقطه ی ۴۲ تا روی خط پرگاری مقدار سرشانه فرد را مشخص می کنیم که در این جا به نقطه ی ۵۹ می رسیم.

به اندازه ی فاصله ی بین نقاط ۵۲ تا ۵۶ از نقطه ی ۵۹ به سمت داخل می رویم و روی خط سرشانه کم می کنیم که همان نقطه ی ۶۰ است. حال به اندازه ی بلندی مرکز سینه از نقطه ی ۶۰ روی خط سینه جدا می کنیم تا به نقطه ی ۶۱ برسیم. به اندازه ی فاصله  ی بین نقاط ۶۰ و ۶۱ جدا می کنیم تا به نقطه ی ۶۲ برسیم.

این نقطه را به نقطه ی ۵۶ متصل می کنیم. حال به اندازه ی یک سانتی متر از نقاط ۵۶، ۶۲، ۶۰ و ۴۲ پایین می آییم تا به نقاط ۶۳، ۶۴، ۶۵ و ۶۶ برسیم.

در این مرحله رسم الگوی جلو به اتمام می رسد.

مرحله دهم

پنس ها:

ما در این جا دو کنترل جزئی و کنترل کلی داریم. کنترل جزئی کمر برای ایجاد پنس بزرگ جلو است که روی خط ۴۷-۳۸ به اندازه ی یک چهارم دور کمر منهای یک از نقطه ی ۳۸ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۶۷ برسیم.

اگر نقطه ی ۶۷ داخل الگو قرار گیرد به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۶۷ تا ۴۷ از نقطه ی ۵۳ به دو طرف می رویم تا به نقطه ی ۶۸ و ۶۹ برسیم. توجه داشته باشید اگر نقطه ی ۶۷ روی نقطه ی ۴۷ یا خارج از آن بیافتد یعنی این که فرد پنس بزرگ جلو ندارد.

مرحله یازدهم

در این مرحله نوبت به کنترل جزئی باسن می رسد. برای این کار به اندازه ی یک چهارم دور کمر منهای یک و به علاوه ی ۲ از نقطه ی ۳۹ به سمت نقطه ی ۴۸ می رویم تا به نقطه ی ۷۰ برسیم.

اگر نقطه ی ۷۰ داخل الگو قرار گیرد این مقدار را از دو طرف نقطه ی ۵۴ جدا می کنیم تا به نقاط ۷۱ و ۷۲ برسیم. حال ۷۲ را به ۶۹ و ۷۱ را به ۶۸ وصل می کنیم. اگر نقطه ی ۷۰ روی نقطه ی ۴۸ باشد انتهای پنس ۵۴ است در غیر این صورت طول پنس کمر ۱۴ تا ۱۶ سانتی متر است.

مرحله دوازدهم

حال برای کنترل کلی کمر، پنس بزرگ پشت و پنس پهلوها ایجاد می شود، برای این منظور از نقطه ی ۱۶ به سمت نقطه ی ۶ به اندازه ی نصف دور کمر به اندازه ی آزادی دلخواه که حداکثر ۴ سانتی متر است جلو می رویم تا به نقطه ی ۷۳ برسیم.

نصف فاصله ی نقاط ۷۳ تا ۶ را نیز برای پنس بزرگ پشت و نصف آن برای پنس پهلو در نظر می گیریم. برای این که پنس بزرگ پشت را رسم کنیم از نقطه ی ۲۸ به سمت پایین خطی گونیایی می کشیم تا به نقاط ۷۵، ۷۴، ۷۶ و ۷۷ برسیم.

به اندازه ی نصف مقدار اضافه ی نقاط ۷۳ تا ۶ را از دو طرف نقطه ی ۷۵ جدا می کنیم تا به نقاط ۷۸ و ۷۹ برسیم. بلندی پنس پشت در بالا و پایین خط کمر ۱۴ تا ۱۶ سانتی متر که با این کار به نقاط ۸۰ و ۸۱ می رسیم.

به اندازه ی باقی مانده ی خط کمر را نصف می کنیم و از نقاط ۱۶ و ۳۴ داخل می شویم تا به نقاط ۸۲ و ۸۳ برسیم. ۴ تا ۵ سانتی متر پایین تر نقاط ۳۳، ۱۵ متصل می شوند که نقاط ۸۴، ۸۵ به دست می آید.

مرحله سیزدهم

سر متر را روی نقطه ی ۷۰ قرار می دهیم و تا نقطه ی ۳۵ امتداد می دهیم و سپس متر را برداشته روی نقطه ی ۱۷ قرار داده و به سمت نقطه ی ۷ می رویم. حال به اندازه ی نصف باسن به علاوه ی آزادی دلخواه جدا می کنیم اگر این مقدار خارج از نقطه ی ۷ باشد مقدار کم آورده شده را به اندازه ی مساوی از نقاط ۱۷ و ۳۵ بیرون می رویم که همان نقاط ۸۶ و ۸۷ خواهد بود.

این دو نقطه را تا پایین الگو امتداد می دهیم تا به نقاط ۸۸ و ۸۹ برسیم. اگر مقدار کنترل کلی روی نقطه ی ۷ باشد نقاط کمر را به نقاط ۱۷، ۳۵ وصل می کنیم و تا پایین الگو می رویم.

اما اگر داخل نقطه ی ۷ باشد این مقدار را به انتهای دو پنس جلو و پشت می دهیم تا انتهای پنس درست شود.

مرحله چهاردهم

پنس کنفورماسیون:

افرادی که دور سینه زیر ۱۰۰ سانتی متر دارند قسمت قائمه ی گونیا را روی نقطه سینه به گونه ای قرار می دهیم که یک ضلع گونیا روی خط ۶۰-۶۱ باشد و خط پنس ضلع دیگر گونیا خواهد بود.

افرادی که دور سینه ی بیشتر از ۱۰۰ سانتی دارند فضایی که بین سرشانه ایجاد شده است را پیدا می کنیم یک ضلع گونیا را روی این خط قرار می دهیم و زاویه ی قائمه ی روی خط سینه نیز ضلع دیگر پنس ما خواهد بود.

مرحله پانزدهم

پس از مشخص شدن محل پنس زیر حلقه، خط پنس را تا نوک سینه قیچی می کنیم و سپس پنس را می بندیم. حال مقداری کاغذ زیر پنس باز شده می گذاریم و به اندازه ی ۲ تا ۳ سانتی متر از مرکز به سمت پنس بیرون می آییم و دوباره پنس را رسم می کنیم.

حال برای این که پنس زیر سینه را کوتاه تر کنیم از مرکز سینه ۲ تا ۳ سانتی متر پایین تر می آییم و دوباره پنس را رسم می کنیم.

مرحله شانزدهم

برش از سرشانه:

پنس سرشانه را می بندیم و به دلیل این که وسط سرشانه قرار ندارد از نقطه وسط سرشانه به سمت نوک سینه خطی را رسم می کنیم. به فاصله ی ۶ سانتی متر از وسط این خط پنس ماهیچه ای رسم می کنیم و برش می دهیم.

همین کار را در الگو پشت انجام می دهیم و بدون هیچ پنسی برش می زنیم.

مرحله هفدهم

برش عصایی یا پرنسسی:

به اندازه ی ۸ سانتی متر از نقطه ی ۳۷ بالا می رویم و با استفاده از پیستوله به نقطه ی ۶۱ وصل می کنیم. در دو طرف به اندازه ی ۰٫۵ تا ۱ سانتی متر لقی در نظر می گیریم و سپس به نقطه ی ۶۱ متصل می کنیم.

در صورتی که فرد روی سینه ی خالی داشته باشد به اندازه ی ۱ تا ۱٫۵ سانتی متر لقی در نظر می گیریم و پنس زیر سینه و نوک پنس بزرگ را کوچک می کنیم و در نهایت در الگوی پشت نیز نقطه ی ۳۰ را با استفاده از پیستوله به نقطه ی ۸۰ وصل می کنیم.

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

یک فکر در & ldquo؛ آموزش صفر تا صد متد مولر & rdquo؛

 1. Avatar susan گفت:

  با سلام و تشکر چرا در اموزش گرلاوین بلندی حلقه استین پشت کوتاه تر از حلقه جلو است

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام دوست عزیز. معمولا باید حلقه جلو کوتاهتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.