تجربه کاری در بازار پوشاک  و آگاهی از دانش نرم افزاری باعث شد که حامد محمدیان مهر به فکر جمع آوری مطالب تخصصی برای کسب و کارهای پوشاک و ایجاد مرکزی آنلاین برای همراهی با تولیدکنندگان پوشاک بیفتد. حامد از سال ۱۳۹۲ به صورت تدریجی در قالب سایت  Rochi.ir به تولید محتوای تخصصی پوشاک  و نساجی پرداخت.

در شهریور ۱۳۹۶، روچی همراه با تیم نرم افزاری شرکت سرایکو در مسابقات مدوتک شرکت کرد و توانست عنوان استارتاپ برگزیده سال را به خود اختصاص دهد. کسب این عنوان نقطه عطفی در فعالیتهای روچی گردید. مدل کسب و کاری سایت روچی متحول شد و روند توسعه روچی ازمرجعی تخصصی به سکویی دوسویه برای ارتباط با فعالان صنعت پوشاک و نساجی آغاز شد.

در حال حاضر تیم روچی در حال گسترش و توسعه  است و هر روز افق های تازه ای برای بهبود شرایط کسب و کارهای پوشاک و نساجی در مقابل تیم روچی قرار می گیرد. تمرکز گروه روچی برفراهم آوردن محتوای فاخر و تخصصی در همه زمینه های مربوط به تولید پوشاک و نساجی است. همراهی با کسب و کارهای پوشاک و تلاش برای غنی تر شدن فضای ارتباطی حاکم بر این صنعت  جوهره همه فعالیتهای روچی می باشد.

تیم تحریریه روچی برای رسیدن به هدف خود که کمک به رونق صنف پوشاک و نساجی و کارآمدسازی زنجیره تولید پوشاک است به کمکها و نظرات شما همراهان عزیز متکی می باشد.