پارچه, مقدمات تولید

عوامل موثر بر خصوصیات پارچه

فروش پارچهتماس با روچی
عوامل موثر بر خصوصیات پارچه
امتیاز خود را ثبت کنید

عوامل مؤثر بر خصوصیات پارچه

عوامل متعددی از قبیل ظرافت (نمره) نخ، تاب نخ، تراکم پارچه، طرح بافت، جنس پارچه، ساختار پارچه و عملیات تکمیلی

انجام شده بر روی پارچه بر خصوصیات پارچه اثر م یگذارند که در ادامه، اثر این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد.

ظرافت نخنخ و خصوصیات پارچه

ظرافت نخ بر وزن، ضخامت و زیر دست پارچه اثر می گذارد.

هرچه نخ های مورد استفاده در پارچه، ظریف تر باشند پارچه سبک تر خواهد بود. بنابراین، از دو پارچه با تراکم و طرح بافت

یکسان، اما ظرافت نخ متفاوت، پارچه ای که از نخ های ظریف تر بافته شده باشد سبکتر از پارچ های است که از نخ های ضخیم بافته

شده باشد.

پارچه های بافته شده از نخهای ضخیم، ضخیم تر از پارچه های بافته شده از نخ های ظریف هستند.

پارچه های بافته شده از نخهای ظریف، نسبت به پارچه های بافته شده از نخ های ضخیم، دارای زیردست صا فتر و

نر متری هستند.

تاب نختاب نخ و پارچه

تاب نخ بر ضخامت و زیردست پارچه و همچنین میزان ایجاد پرزدانه در پارچه اثر می گذارد.

از آنجایی که نخ های با تاب کم، پفکی و حجیم هستند، لذا پارچه های بافته شده از این نخ ها از پارچه های بافته شده از نخ های

با تاب زیاد ضخیم ترند.

از آنجایی که نخ های با تاب کم، حجیم (پفکی)، نرم و صا فاند و نخ های با تاب زیاد، توپر، سفت و زبرند، لذا پارچه های بافته شده

از نخ های با تاب کم، نسبت به پارچه های بافته شده از نخ های با تاب زیاد، دارای زیردست صاف تر و نرم تری هستند.

با افزایش تاب نخ، اتصال و چسبندگی الیاف به یکدیگر افزایش می یابد و الیاف به راحتی از نخ خارج نمی شوند، لذا احتمال ایجاد

پرزدانه در سطح پارچه بافته شده از نخ های با تاب زیاد، کاهش می یابد. در مقابل، پارچه بافته شده از نخ های با تاب زیاد، شق و رق تر و

قابلیت آویزش آن کمتر است.

تراکم پارچهتراکم بافت پارچه

تراکم پارچه بر وزن، استحکام، زیردست، چروک پذیری، میزان عبور هوا و پوشانندگی پارچه اثر می گذارد.

از دو پارچه ای که دارای ظرافت نخ و طرح بافت یکسان، اما تراکم متفاوت اند، پارچه ای که تراکم آن بیشتر باشد سنگی نتر از

پارچ های است که تراکم آن کمتر است. بنابراین، با افزایش تراکم پارچه، وزن پارچه افزایش می یابد.

هرچه تراکم پارچه بیشتر باشد، استحکام آن افزایش می یابد. به عبارت دیگر، پارچه در برابر اعمال نیرو، از خود مقاومت

بیشتری نشان م یدهد و تغییر شکل کمتری در آن ایجاد می شود.

هرچه تراکم پارچه بیشتر باشد، چون فضای میان نخ ها کمتر است، پارچه سف تتر و ش قتر به نظر م یرسد. برعکس، هرچه تراکم

پارچه کمتر باشد، به دلیل فضای بیشتر میان نخ ها، پارچه نر متر و انعطا فپذیرتر به نظر می رسد.

پارچه های تاری  پودی با تراکم کم، در مقایسه با پارچه های با تراکم زیاد، کمتر چروک می شوند.

هرچه تراکم پارچه کمتر باشد، چون فضای میان نخ ها در پارچه بیشتر است، منافذ پارچه بیشتر می شود و هوا به راحتی از این

منافذ عبور م یکند. بنابراین، در پارچه های با تراکم کم، جریان هوا از میان پارچه به راحتی و بیشتر صورت می گیرد.__

 

هرچه تراکم پارچه بیشتر باشد، چون فضای میان نخ ها در پارچه کمتر است میزان پوشانندگی پارچه ۱ بیشتر می شود. به عبارت

دیگر، پارچه از منافذ کمتری برخوردار می شود.

طرح بافتنوع پارچه

طرح بافت پارچه بر زیردست پارچه اثر می گذارد. برای مثال، پارچهٔ با طرح بافت ساتین، نسبت به پارچهٔ با طرح بافت تافته

دارای زیردست صا فتر و نرم تری است.

زیرا در طرح بافت ساتین، میزان اتصال و درگیری نخ ها در پارچه کمتر است. در نتیجه ناهموار یهای سطح پارچه کمتر و

انعطا فپذیری پارچه بیشتر است.

 

 

جنس پارچه

جنس پارچه بر زیردست و چروک پذیری پارچه اثر می گذارد.

جنس الیاف و نخی که پارچه از آن تهیه می شود بر صافی یا زبری پارچه اثر می گذارد. برای مثال، پارچهٔ پشمی در مقایسه با

پارچهٔ پنب های، زبر است و این به دلیل وجود فلس در سطح الیاف پشم و ایجاد ناهمواری و اصطکاک سطحی است.

پارچه های پشمی، ابریشمی و پارچه های از جنس پل یاستر، در مقایسه با پارچه های پنبه ای و پارچه های از جنس ویسکوز کمتر

چروک می شوند و چروک ایجاد شده در آنها سریع تر و بهتر از بین می رود. به عبارت دیگر، چنین پارچه هایی برگشت پذیر یشان از

چروک بیشتر است. همچنین، پارچه های از جنس الیاف مصنوعی، در مقایسه با پارچه های از جنس الیاف سلولزی، چروک پذیری

کمتری دارند و چروک ایجاد شده در آنها سری عتر از بین می رود.

ساختار پارچهساختار پارچه

ساختار پارچه بر ضخامت، زیردست وچروک پذیری پارچه اثر می گذارد.

معمولاً پارچه های حلقوی، به ویژه پارچه های حلقوی پودی، از پارچه های تاری  پودی ضخی متر هستند.

پارچه های حلقوی، در مقایسه با پارچه های تاری  پودی، انعطاف پذیرترند و در نتیجه زیردست نرم تری دارند.

پارچه های حلقوی، در مقایسه با پارچه های تاری  پودی، کمتر چروک می شوند.

عملیات تکمیلی انجام شده بر روی پارچه

عملیات تکمیلی بر زیردست پارچه اثر م یگذارد. برای مثال، استفاده از آهار، به سفت شدن پارچه کمک می کند و انعطاف پذیری

آن را کاهش م یدهد. در حالی که استفاده از مواد نرم کننده، موجب افزایش انعطاف پذیری و نرمی پارچه می گردد

حامد محمدیان مهر

About حامد محمدیان مهر

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام .همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم .هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.