بوتیک

راه اندازی بوتیک

بازاریابی و فروش, کسب و کار پوشاک

آیا تا به حال شده بخواهید بوتیک یا فروشگاه پوشاک راه اندازی کنید اما هر بار ایده های شما درست از آب در نیایند و به بن بست برسید؟

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺻﺮف در ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺣﺘﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. بوتیک ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ علاوه بر اثر گذاشتن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪاران در محل ﺧﺮﻳﺪ، ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ پیدا کنند؛ چرا که ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼمیمات ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. فروشندگان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂﻲ ﺟﺬاب، ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﺣﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺗﺮی یافته و ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ کنند.

ﺣﺪود ۵۰ % ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺪون برنامه رﻳﺰی ﻗﺒﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ می ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه، آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪی ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺮده ﻓﺮوش است، هدایت کرد. اگر ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺎری ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ بوتیک ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﻳﺪ او ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

یک راه اندازی اصولی و شیوه های صحیح به شما کمک می کنند تا این امر را برای خود راحت و آسان کنید و از نتیجه آن خرسند باشید. در ادامه مطلب به نحوه راه اندازی بوتیک، مراحل آن و نکاتی که باید مدنظر داشته باشید، می پردازیم.

نوع محصولات بوتیک و فروشگاه پوشاک

 • در ابتدا برای خود مشخص کنید که در بوتیک خود چه نوع کالاهایی را می خواهید عرضه کنید؛ مثلا: اسپرت، رسمی، لوازم جانبی (اکسسوری)، چرم یا هر کالای مرتبط دیگری.
 • کالاهایی که دوست دارید عرضه کنید را یادداشت کرده و لیستی از ایده های خود بسازید.
 • لیستی که تهیه کرده اید باید منطقی و عملی باشد. آیا سبک دلخواه و نوع کالاهایی که می پسندید، بازار کافی در محل قرارگیری بوتیک شما دارد؟

 

بوتیک

 در نظر گرفتن نوع قیمت سبک مورد نظر

بازه قیمت کالاهایی که قصد فروش آن ها را دارید، مشخص کنید. بسیاری از محصولات به دلیل ریزه کاری و ظرافتی که دارند، قیمت های بالاتری نسبت به سایر محصولات دارند. دقت کنید که سبک مورد نظر شما چه قیمتی دارد.

انتخاب نحوه فروش: فروشگاه آنلاین یا غیرآنلاین

اگر درباره نحوه کار با اینترنت و شبکه های اجتماعی اطلاعاتی دارید، می توانید فروشگاه پوشاک خود را به صورت آنلاین راه اندازی کنید. این شیوه فروش، مزایایی دارد که فروشگاه های عادی از آن مزایا برخوردار نیستند؛ مثل دردسر کمتر کارهای اداری، سرمایه گذاری ماندگار، هزینه های مناسب تر، رقبای کمتر و غیره. البته این شیوه فروش، مشکلات خاص خود را نیز دارد. به عنوان مثال یک فروشگاه پوشاک آنلاین باید روی بخش تبلیغات سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد، چرا که مشتریان رهگذر ندارد. در مطالب آتی نحوه راه اندازی این نوع فروشگاه پوشاک را بررسی خواهیم کرد، ولی فعلا در این مطلب به بررسی فروشگاه های غیرآنلاین می پردازیم.

بوتیک

مجوزهای لازم برای راه اندازی بوتیک

در ایران نسبت به سایر کشورها، گرفتن جوازهای لازم برای راه اندازی فروشگاه پوشاک، کمی دشوارتر است. از این رو توصیه می شود که اگر درصدد اجاره کردن فروشگاه هستید و ملک تجاری ندارید، مکانی را اجاره کنید که دارای جواز همین فعالیت باشد. اگر دارای مکانی هستید و یا اصرار بر گرفتن مجوز دارید، می توانید با مراجعه به سایت صنف مربوطه، شرایط اخذ مجوز را مطالعه کرده و پس از تکمیل موارد لازم، اقدام به اخذ جواز کنید. برای صنف پوشاک می توانید با مراجعه با سایت www.espt.ir این مراحل را سپری یا حتی در خود سایت و به صورت آنلاین فرم ها را تکمیل کنید.

صنف پوشاک

مدیریت بودجه

اگر می خواهید در فرآیند راه اندازی بوتیک با شکست مواجه نشوید، به موارد مربوط به سرمایه توجه ویژه ای داشته باشید. سرمایه اولیه خود را مشخص کنید و اگر با هزینه های راه اندازی فروشگاه پوشاک همخوانی نداشت، راه های دیگری مانند راه اندازی فروشگاه مجازی پوشاک را انتخاب کنید. مدیریت مالی و حسابداری دقیقی داشته باشید و از صرف هزینه های غیرضروری خودداری کنید.

سرمایه بوتیک

مکان مناسب

اگر صاحب مکان خاصی نیستید، مکانی را انتخاب کنید که با نوع  و قیمت محصولات شما همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال مکان های بومی نشین نسبت به مکان های مدرن تر و تجاری، روی قیمت ها حساسیت بیشتری دارند. قبل از تهیه یک مکان، در آن محل چرخی بزنید و فروشگاه های مرتبط را نیز بررسی کنید. این کار کمک می کند تا در انتخاب محل مناسب بهتر عمل کنید. در حالت عادی مکان های پرتردد، بهترین گزینه هستند. البته اگر قصد دارید روی تبلیغات سرمایه گذاری کنید، می توانید از هزینه های مربوط به انتخاب محل فروشگاه خود بکاهید.

بوتیک

تامین کالا

برای تامین کالاهای خود از بهترین منابع و پخش کننده ها استفاده کنید. بسیاری از افراد برای تامین کالاهای خود به واردات چمدانی روی می آورند که مشکلات و مزایای خاص خود را دارد. اگر این روش را انتخاب کرده اید، توجه داشته باشید که کشورهای خاصی برای این فعالیت وجود دارند که به نسبت نوع پوشاکی که می فروشید باید آن ها را انتخاب کنید. مثلا تایلند برای لباس های زیر و بدلیجات بهترین گزینه است. یا در زمینه پوشاک ارزان، بنگلادش و بعد از آن چین مناسب هستند. در مواقعی که کیفیت در اولویت قرار می گیرد ترکیه بهترین انتخاب است.

ولی در کل توصیه می شود که برندها و تولیدات داخل را به دلیل هزینه های جانبی کمتر، شناخت بیشتر و غیره در اولویت قرار دهید. در این صورت دست شما در زمینه تنوع و نوع تسویه نیز بازتر خواهد بود. می توانید به جای پخش کنندگان، کالاهای خود را از تولید کنندگان تامین کنید یا حتی محصولاتی را با برند خاص خود سفارش دهید.

طراحی و چیدمان بوتیک ( فروشگاه پوشاک )

طراحی یک بوتیک به نوع کالا و مکان بستگی دارد. توصیه می شود برای طراحی یک بوتیک از اجراکنندگان خوش نام استفاده کنید یا اگر قصد دارید شخصا این امر را عهده دار شوید، قبل از شروع به خوبی در این باره تحقیق کنید و نمونه های مناسب را ببینید.

 • اگر قصد دارید روی خصوصیات مربوط به قیمت مانور دهید با استفاده از اتیکت ها و برچسب های قیمت، دکور خود را مزین کنید.
 • سعی کنید سادگی را در طراحی مدنظر داشته باشید تا مشتری در انتخاب خود سردرگم نشود.
 • کالاهایی را جلوی دید قرار دهید که امتحان خود را پس داده اند.
 • در نورپردازی دقت کافی داشته باشید تا هم کالاها دیده شوند و هم نورپردازی چشم را اذیت نکند.
 • در بوتیک از سبدهای مخصوص حراج استفاده کنید و در حد ممکن کالاها را در دسترس قرار دهید.
 • رگالی کردن محصولات به جذب مشتری کمک زیادی می کند.
 • بسیاری از افراد دوست دارند در زمان انتخاب، دستشان باز باشد و از رودررویی مستقیم با فروشنده پرهیز می کنند.

طراحی بوتیک

استخدام در بوتیک

اگر قصد استخدام افرادی را برای بوتیک خود دارید، چند نکته را در نظر داشته باشید:

 • به بودجه و سرمایه خود توجه کنید.
 • از افرادی خوش سابقه و امین استفاده کنید و حتما یکی از شرایط استخدام را ضمانت فرد معتمد قرار دهید.
 • افراد خوش صحبت، لزوما چرب زبان نیستند. افرادی را انتخاب کنید که باکلام خود، مشتری را مجذوب کنند.

فروشندگان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﻳﺠﺎد وﻓﺎداری مشتریان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دارند. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﺮیدار، ﻓﺮوﺷﮕﺎه شما را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ، و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﻲ درباره بوتیک شما و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ داشته ﺑﺎشد، میزان وفاداری او نسبت به بوتیک شما بیشتر خواهد شد. همچنین سبب می شود که اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی و ﺻﺒﺮ بیشتری در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻳﺎ وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ در حین ارایه ﺧﺪﻣﺎت داشته باشد.

بوتیک

عوامل تاثیرگذار در ﻓﺮوﺷﮕﺎه پوشاک

 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺻﺪا، ﻧﻮر، تمیزی، رایحه و غیره.
 • ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻛﻮر و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻐﺎزه ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دارد؛ مانند: ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻐﺎزه، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪی رﻧﮓ فروشگاه و غیره.
 • ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ، نحوه ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی، ﭼﻴﺪﻣﺎن اﺟﻨﺎس، ﻋﻼیم و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﻐﺎزه، ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻗﻴﻤﺖ کالا.
 • ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن مربوط می شود؛ مثل: ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، لباس فرم، کمک و انگیزه دادن به مشتری، آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﺟﻨﺎس ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎ، مهارت کارکنان، رسیدگی به شکایات، صداقت کارکنان، ارزشمند بودن مشتری، احساس خوب، جملات و کلمات مودبانه، صبر و انعطاف پذیری فروشنده و غیره.
 • ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ نیز شامل ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ورودی، وﻳﺘﺮﻳﻦ، ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮوﺷﮕﺎه و غیره می شوند.

افتتاحیه بوتیک

یکی از تاثیرگذارترین ترفندها برای موفقیت یک بوتیک، افتتاحیه آن است. مراسم افتتاحیه هر فروشگاه می تواند در خاطر بسیاری از افراد بماند و نام بوتیک را سر زبان ها بیاندازد. می توانید با یک حرکت غیرمعمول و خاص، افتتاحیه را خاطره انگیز کنید. ترفندهای خاص را می توانید با جستجو در اینترنت پیدا کنید و از کارهایی که فروشگاه های موفق برون مرزی انجام می دهند استفاده کنید. این موضوع را به هیچ عنوان دست کم نگیرید.

در پایان به چند نکته مهم توجه کنید:

 • سعی کنید بوتیک شما دارای حداقل یک خصوصیت بارز باشد؛ مثلا داشتن قیمت های استثنایی یا کالاهای خاصی که در هر جایی پیدا نمی شوند.
 • در فروشگاه خود از موارد جذابی مانند کارت هدیه، کارت تخفیف، سیستم مشتری مداری به طرق مختلف (مانند پیامک) و مواردی از این قبیل استفاده کنید.
 • سعی کنید از سیستم سود کمتر، فروش بیشتر استفاده کنید. در ایران کالاهای لوکس با قیمت های بالا دارای مخاطبان کمی هستند.

امیدواریم اگر قصد شروع این کار را دارید یا در حال انجام آن هستید، در کسب و کار خود موفق باشید.

نویسندگان: حامد محمدیان مهر – روشنک قاسمی

 

 

روچی

درباره روچی

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام . همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم . هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

پست های مرتبط

یک فکر در & ldquo؛ راه اندازی بوتیک & rdquo؛

 1. Avatar رضا گفت:

  سلام داداش من میخوام یک بوتیک بزنم میخواستم بدونم درآمد خوبی دارد یانه

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. روزتون بخیر. ما یه گروه مشاوره کسب و کارهای پوشاک و نساجی داریم که افرادی که سال ها در صنعت نساجی و پوشاک فعالیت دارند در این گروه هستند میتونید در این گروه عضو بشید دوستان ما در این گروه حتما شما رو راهنمایی خواهند کرد.
   لینک گروه گروه تخصصی کسب و کارهای پوشاک و نساجی: https://t.me/joinchat/BR6fckf–oQcYacKAK7KpA

 2. Avatar سروش گفت:

  سلام 🌹
  من یه مغازه ۳۵ متری توو پاساژی که تازه افتتاح شده خریدم پاساژ هم جای خوبی تو شهر زنجان هست منم قصد داشتمبوتیک بزنم ولی الان کل پاسای دارن میرن سمت بوتیک و مزون زنانه، بجز بوتیک میتونین شغلای دگه ای ک خوبه رو بهم پیشنهاد بدین، ممنون میشم🙏

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. ما یه گروه مشاوره کسب و کارهای پوشاک و نساجی داریم که افرادی که سال ها در صنعت نساجی و پوشاک فعالیت دارند در این گروه هستند میتونید در این گروه عضو بشید دوستان ما در این گروه حتما شما رو راهنمایی خواهند کرد.
   لینک گروه گروه تخصصی کسب و کارهای پوشاک و نساجی: https://t.me/joinchat/BR6fckf–oQcYacKAK7KpA

 3. Avatar مهدیس گفت:

  سلام..خسته نباشید…
  من قصد دارم بوتیک زنانه بزنم… چقدر سرمایه میخواد؟؟؟؟

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. روزتون بخیر. ما یه گروه مشاوره کسب و کارهای پوشاک و نساجی داریم که افرادی که سال ها در صنعت نساجی و پوشاک فعالیت دارند در این گروه هستند میتونید در این گروه عضو بشید دوستان ما در این گروه حتما شما رو راهنمایی خواهند کرد.
   لینک گروه گروه تخصصی کسب و کارهای پوشاک و نساجی: https://t.me/joinchat/BR6fckf–oQcYacKAK7KpA

 4. Avatar سیفی گفت:

  سلام. من خانمی خانه دار هستم که در خانه مشغول به کار خیاطی هستم. اما درآمد چندانی ندارم. مدتی است که میخوام یه مغازه برای کرایه لباس های محلی ومجلسی که متعلق به منطقه خودمان است بزنم ودر کنار آن مانتو های فصلی بفروشم اما سرمایه خیلی کمی دارم ونمیدانم از کجا وچگونه باید شروع کنم لطفا راهنمایی کنید. ممنون

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. روزتون بخیر. ما یه گروه مشاوره کسب و کارهای پوشاک و نساجی داریم که افرادی که سال ها در صنعت نساجی و پوشاک فعالیت دارند در این گروه هستند میتونید در این گروه عضو بشید دوستان ما در این گروه حتما شما رو راهنمایی خواهند کرد.
   لینک گروه گروه تخصصی کسب و کارهای پوشاک و نساجی: https://t.me/joinchat/BR6fckf–oQcYacKAK7KpA

 5. Avatar محمد اصغری گفت:

  با سلام خدمت دوستان محترم من قصد راه اندازی بوتیک شلوار زنانه دارم ولی تجربه خرید جنس ندارم میترسم که خرید اشتباه بزنم و سرمایم به خطر بیفته حالا میخوام ازتون درخواست کنم که اگر کسی از دوستان یا تیم روچی تجربه این کار رو داره به من به صورت حضوری مشاوره بده ممنون میشم و هزینه این کار رو هم میپردازم
  تلفن ۰۹۱۲۲۸۸۴۵۳۹

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. لطفا با شماره ۸۸۶۸۶۹۸۴ تماس بگیرید تا کارشناسان ما در بخش تولید شما را راهنمایی کنند.

 6. Avatar سارا گفت:

  سلام
  من میخوام یه بوتیک لباس بچه راه بندازم
  یه جای کوچیک و شلوغ
  چقد سرمایه میخواد و از کجا باید خرید کرد که مناسب باشه
  چه راه کإرهایی برای فروش زیاد. و سود خوب توصیه میکنید
  ممنون میشم راهنمابیم کنید
  با تشکر

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. روزتون بخیر. ما یه گروه مشاوره کسب و کارهای پوشاک و نساجی داریم که افرادی که سال ها در صنعت نساجی و پوشاک فعالیت دارند در این گروه هستند میتونید در این گروه عضو بشید دوستان ما در این گروه حتما شما رو راهنمایی خواهند کرد.
   لینک گروه گروه تخصصی کسب و کارهای پوشاک و نساجی: https://t.me/joinchat/BR6fckf–oQcYacKAK7KpA

 7. Avatar رضوان گفت:

  سلام برای زدن پوشاک ایا میشه مثلا لباس زنونه و لباس بچه گونه و شال و روسری رو باهم تو یه مغازه داشت شرایطش چجوریه امکانش هست؟

  1. سلام. بهتر است هر دسته رو به صورت تخصصی و جداگانه انجام داد تا مشتریان بیشتری جذب شوند

 8. Avatar سجاد گفت:

  سلام من میخوام بوتیک زنانه باز کنم در یک محل بومی نشین ازتون راهنمایی میخوام که چطور جنسامو تهیه کنم از کجا باید خرید کنم که قیمتاش مناسب باشه ممنون میشم اگر در تهران تولیدی با قیمت مناسب سراغ دارین بهم مصرفی کنید ممنون میشم راهنمایی کنید

 9. Avatar O.a گفت:

  سلام سود لباس زیر چند درصده؟
  و تو ای بازار فروش خوبی داره؟

  1. سلام، هر کاری در زمینه پوشاک که بتونید داخلش خودتون رو داخلش تثبیت کنید سود خوبی براتون خواهد داشت

 10. Avatar A. M گفت:

  سلام وقت بخیر. من در یک پارکینگ محلی در نزدیکی منزلمون به مدت ۸ماه کار کردم وقتی از اون تو پاساژ خودم وتو بورس کار میکردم وقتی اومدم پارکینگی کوچک تو محل اصلن اصلن اصلن باور نمیکرد یه مغازه ۱۵متری به اسم گالری که بیس کارش لباس خانگی زنانه بود) ولی خوب کمی هم لباس زیر مردانه داشت والبته کمی لوازم آرایش کمی گلسر واینا و مانتو وتونیک) باور نداشتم ماهی بالغ بر ۳۰میلیون سود داشته باشه تمام خانم های محل با خاندانشون حساب دفتری داشتند بالغ بر ۶۰۰هفتصد نفر حساب دفتری داشتند وماهیانه حداقل صدهزار قسط میدانند در بدترین حالت ممکن حداقل درآمد ثابت این مغازه خودتون ببینید چقدر میشه حتی اگه ۱۰۰نفر خوش حسابی نکنند وفروشهای نقدی خییییلی خیییلی زیاد بود همین هزار تومان هزار تومان سودها وقتی تعداد بره بالا ببینید چقد میشه. خلاصه که این تجربه من بود والان خودم در این محل یه مغازه ۵۰متری افتتاح کردم وخییییییلی خییییلی امیدوارم هنوز حسن افتتاحیه نگرفتم ولی مطمعنم بسیار موفق خواهم بود. به امید برکت

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام. براتون آرزوی موفقیت داریم.

 11. Avatar وحید گفت:

  سلام بسیار مفید بود و جذاب
  بیشتر از مطالبی که تو سایت های دیگه دیدم کاربردی بود

 12. Avatar محمد گفت:

  ریسک پوشاک بالاست . چند عامل رو دوستان در نظر بگیرند . بنجلی ته بار و تک سایز ها . بنجلی اخر فصل . اینقدر باید سود بگیرین که هزینه بنجلیتون از جیب ندین . طوری نشه که بد رنگ ترین و بد سایز ترین لباس یه مدلتون بشه سودتون و با باقیه فقط هزینه مغازه و قبوض و هزینه اولیه جنستون در بیاد. جنسی رو بیارین که به نظرتون خیلی خوبه چون اگه دو دل باشین این حس رو به مشتری هم منتقل می‌کنین و نمی‌تونین بفروشین . تمام هزینه ها مثه اجاره و قبوض و مالیات رو در یک ماه حساب کنین ببینین چقدر باید در ماه سود بگیرین تا هزینه هاتونو بدین اضافه بر اون چیزی اگه سود گرفتین یعنی درامد زایی کردین . سعی کنید چند مدل پر فروش کار کنیم اما قوی به جای اینکه تعداد زیادی مدل کار کنین اما از هر کدوم چنتا بمونه . تو کار پوشاک مرد اونه که تا اخرین قلم جنسو با سود بفروشه . دوباره هم میگم خدمتتون هر شاخه ای میخایم کار کنین چند ماه برین تو اون شاخه فقط فروشندگی کنین حتی رایگان . وگرنه باید تقاص بی تجربگیتونو با سرمایشون بدین .

 13. Avatar محمد گفت:

  سلام . من چنتا فروشگاه و تولیدی پوشاک دارم . خودم موقع شروع خیلی ضرر کردم به خاطر عدم شناخت بازار. دوستانم که میخان وارد خرده فروشی پوشاک بشن اگر میخان سرمایشون از دست نره حداقل شش ماه تا یک سال تو شاخه ای که میخان فعالیت کنن فروشندگی کنن . این توصیه رو به من هم کردن و خودم نرفتم دنبال و پشت گوش انداختم و در یک سال اول همه سرمایشون از دست دادم

 14. Avatar mohammad گفت:

  سلام
  من قصد زدن یه بوتیک مردانه دارم چندتا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدین.
  برای این کار حداقل چقدر میخواد؟
  اجناسمو از بازار به چه شکل باید بخرم اصلا چه نوع لباسی باید بخرم و به چه اندازه؟
  این کار ریسکش زیاده یا کم؛ اصلا سودش خوبه؟
  به چه نکاتی باید توجه کنم که ضرر نکنم
  ممنون میشم پاسخ بدین

  1. روچی روچی گفت:

   سلام. با توجه به شرایط فعلی بازار کمی با احتیاط وارد بازار بشید. اگر بازار فروشتون رو بشناسید ریسک کمتری دارید اما اگه بازار رو نشناسید ریسک بالایی در انتظار شماست. از دوستانی که در این زمینه تجربه دارند خواهش می‌کنیم که نظرات خودشون رو اینجا برای ما ثبت کنند.

 15. Avatar سهیلا گفت:

  سلام خسته نباشید. من یه بوتیگ لباس اسپورت میخوام باز کنم ازتون مشاوره میخواستم که کجا باشه بهتره؟؟؟ و ریسک این کار چند درصده؟؟

 16. Avatar محمد گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  قصد افتتاح بوتیک دارم و کارهام وارداتیه. میخواستم بدون اماکن چقد ممکنه اذیت کنه؟ ممنون

 17. Avatar MoHaMmAd گفت:

  سلام
  من قصد زدن یه بوتیک زنانه دارم چندتا سوال داشتم ممنون میشم پاسخ بدین.
  برای این کار مبلغ چهل تا پنجا میلیون کافیه؟
  اجناسمو از بازار به شکل باید بخرم اصلا چه نوع لباسی باید بخرم و به چه اندازه؟
  این کار ریسکش زیاده یا کم؛ اصلا سودش خوبه؟
  به چه نکاتی باید توجه کنم که ضرر نکنم
  ممنون میشم پاسخ بدین

  1. روچی روچی گفت:

   با توجه به شرایط فعلی بازار کمی با احتیاط وارد بازار بشید. اگر بازار فروشتون رو بشناسید ریسک کمتری دارید اما اگه بازار رو نشناسید ریسک بالایی در انتظار شماست. از دوستانی که در این زمینه تجربه دارند خواهش میکنیم که نظرات خودشون رو اینجا برای ما ثبت کنند.

 18. Avatar فاطمهتاجیک گفت:

  باسلام جهت هزینه های راه اندازی کارگاه خیاطی ودستمزد چرخکار,سردوز,واتوکاراحتیاج به راهنمایی دارم متشکرم .

  1. حامد محمدیان مهر حامد محمدیان مهر گفت:

   در مطالب بعدی به امید خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.