فرصت­های بازاریابی در زمان بحران

بحران اقتصادی بهترین زمان برای برنامه­ های بازاریابی با هدف افزایش آگاهی مشتریان و معرفی محصول جدید است.  این روزها...

ادامه خواندن

12