درس عبرت صاحب برند زارا

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﻮﺷﺎﮎ   ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺮ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ...

ادامه خواندن

راه اندازی تولیدی لباس

نحوه راه اندازی یک تولیدی لباس

این مقاله به عنوان راهنمایی برای تولید پوشاک و ایجاد تولیدی لباس محسوب می‌شود. از راه‌اندازی و اصول تولیدی لباس تا...

ادامه خواندن