پارچه های هوشمند و کاربرد آنها

پارچه های هوشمندکاربردهای ویژه ای از جنبه های پزشکی، صنعتی و امنیتی خواهند داشت.پیش بینی میشود تا سال ۲۰۲۰ تولید پارچه های هوشمند در آمریکا به حدود ۴٫۷۲ میلیارد دلار برسد.

ادامه خواندن