تحلیل و آمار صنعت پوشاک + نمودار و جدول

راه حل های تولید, کارآفرینی در پوشاک, مد و پوشاک

در این مطلب آمار صنعت پوشاک را به همراه تحلیل و راه کار که از منابع آماری و معتبر گردآوری شده قرار داده ایم . در این پروژه ی آماری مقایسات صنعت پوشاک و نمودار های مرتبط ، به صورت تخصصی ترسیم گشته و با نگاهی دقیق این صنعت را در ایران مورد بحث قرار میدهد. آمار صنعت پوشاک برای تحقیقات و جمع بندی استفاده می شود و هر فردی بسته به نوع فعالیت خود می تواند از آن بهره مند گردد. امید واریم این آمار برای شما نیز کاربرد داشته باشد .

فهرست سرتیترهای آمار صنعت پوشاک ایران

 1. زنجیره عرضه نساجی و پوشاک
 2. نظر اجمالی بر صنعت پوشاک کشور
 3. ارزش افزوده صنعت پوشاک کشور سال ۱۳۹۲ – میلیارد ریال
 4. توانمندی و تولید محصولات مختلف پوشاک
 5. هزینه ایجاد شغل برای صنعت پوشاک در قیاس با دیگر صنایع (میلیون ریال)– ۱۳۹۳
 6. درصد ارزش افزوده پوشاک در کشور بر اساس مواد اولیه
 7. مقایسه قیمت یک تن کالای صادراتی و وارداتی (۱۳۹۳)
 8. بازار مصرف پوشاک جهان ۲۰۱۲
 9. بازار مصرف پوشاک برخی کشورهای جهان – ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)
 10. سرانه مصرف پوشاک برخی کشورهای جهان -۲۰۱۲ – دلار
 11. آمار بازار مصرف پوشاک داخلی
 12. متوسط هزینه مصرف پوشاک یک خانوار شهری به قیمت ثابت ۱۳۸۳ = ۱۰۰
 13. روند صادرات انواع پوشاک طی سالهای ۱۳۹۳ – ۱۳۸۵ – میلیون دلار
 14. روند صادرات انواع پوشاک طی سالهای ۱۳۹۳ – ۱۳۸۵ -هزار تن
 15. بازارهای عمده صادراتی کالاهای پوشاک- سال ۱۳۸۳
 16. صادرات نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۳ (میلیارد دلار)
 17. ترکیب صادرات نساجی و پوشاک
 18. عمده واردکنندگان نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)
 19. مشکلات صنعت پوشاک
 20. اهداف میان مدت جهت تامین نیاز داخلی ، کاهش قاچاق و افزایش صادرات پوشاک
 21. الگوی پیشنهادی شهر پوشاک
 22. برآورد فنی و اقتصادی شهر پوشاک-بخش تولید
 23. منابع

 

مقدمه آمار صنعت پوشاک

صنعت پوشاک با ۴۲۳ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۳ ، بیش از ۵۵ % از صادرات صنایع نساجی و پوشاک جهان و ۴ % از صادرات کالاهای صنعتی جهان و ۲/۵ % کل محصولات صادراتی جهان راشامل می گردد.
صادرات پوشاک کشور با ۶۴ میلیون دلار صادرات سهم ۰/۰۲ % در صادرات پوشاک جهان دارا می باشد.

ارزش بازار مصرف پوشاک جهان ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ بوده که پیش بینی می گردد در سال ۲۰۲۵ از مرز ۲۰۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت . ۷۵ ٪ از بازار مصرف پوشاک جهان در اختیار اتحادیه اروپا، امریکا، چین و ژاپن می باشد که مجموعاً ۱/۳ جمهیت جهان را دارند .
بیشترین ارزش بازار مصرف پوشاک کشور طی ۴ سال اخیر، ۱۱ میلیارد دلار برآورد که حدود ۱ ٪ بازار مصرف پوشاک جهان می باشد

زنجیره عرضه نساجی و پوشاک

آمار پوشاک و زنجیره

نظر اجمالی بر صنعت پوشاک کشور

 

ردیف شرح تعداد واحد سنجش توضیحات
۱ کل واحد های پوشاک ۱۵۰۰ واحد صنعتی
۲۰۰۰۰ واحد صنفی
۲ اشتغال ۳۰۰۰۰ نفر در صنعت
۲۵۰۰۰۰ نفر در صنف
۳ سرمایه گذاری ثابت براساس اطلاعات پروانه های بهره برداری فعال ۳۱۵۱ میلیارد ریال
۴ ارزش صادرات پوشاک –

۱۳۹۳

۶۳ میلیون دلار
ارزش واردات رسمی پوشاک

۱۳۹۳ براساس آمار گمرک ج.ا.ا

۵ میلیون دلار
ارزش واردات پوشاک-

۲۰۱۱ براساس آمار سازمان ملل

۷۱۳ میلیون دلار در سال معادل  ۱۳۹۰ ارزش واردات گمرک ۲۲ میلیون دلار بوده است

 

ارزش افزوده صنعت پوشاک کشور سال ۱۳۹۲ – میلیارد ریال

 

آمار اجالی صنعت پوشاک

 

قابل توجه آنکه ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۹۲ ، ۳۱۵۴۷۶ میلیارد ریال و % ۱۶ ، GDP کشور می باشد.
ارزش GDP کشور در سال ۱۳۹۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ ، ۱۹۷۲۸۵۳ میلیارد ریال می باشد.

 

توانمندی و تولید محصولات مختلف پوشاک

 

شرح ظرفیت اسمی تولید مصرف واحد سنجش
انواع پوشاک ۳۴۰ ۳۰۰ ۴۹۰ هزارتن
(صنفی ۸۰ ٪ و صنعتی ۲۰ ٪)

 

 • پوشاک دارای واحدهای سنجش مختلف همچون قطعه، دست، ثوب، جین، دوجین و تن می باشد که با در نظر گرفتن متوسط وزن هرکدام برای تجمیع از واحد سنجش تن استفاده شده است.

لازم به ذکر است میزان تولید پارچه مورد مصرف جهتتولید پوشاک در کشور با توجه به توانمندی های موجودو براساس کارشناسی های صورت گرفته ۱۹۰ هزار تن برآورد می گردد

 

هزینه ایجاد شغل برای صنعت پوشاک در قیاس با دیگر صنایع (میلیون ریال)- ۱۳۹۳

۴۶۶۳۴

 

درصد ارزش افزوده پوشاک در کشور بر اساس مواد اولیه

درصد ارزش افزوده پوشاک در کشور بر اساس مواد اولیه

 

مقایسه قیمت یک تن کالای صادراتی و وارداتی (۱۳۹۳)

مقایسه قیمت یک تن کالای صادراتی و وارداتی

جدول مقایسه قیمت یک تن کالای صادراتی و وارداتی

 

بازار مصرف پوشاک جهان ۲۰۱۲

جدول آمار جهانی صنعت پوشاک

آمار مصرف پوشاک جهان

 

 

بازار مصرف پوشاک برخی کشورهای جهان – ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)

 

آمار مصرف پوشاک برخی کشور ها

 

سرانه مصرف پوشاک برخی کشورهای جهان -۲۰۱۲ – دلار

 

سرانه مصرف پوشاک ایران و برخی کشورهای جهان

 

 

آمار بازار مصرف پوشاک داخلی

آمار مصرف پوشاک

 

 

آمار بازار مصرف پوشاک داخلی

 

 

متوسط هزینه مصرف پوشاک یک خانوار شهری به قیمت ثابت ۱۳۸۳ = ۱۰۰

نمودار بازار صنعت لباس

 

 

روند صادرات انواع پوشاک طی سالهای ۱۳۹۳ – ۱۳۸۵ – میلیون دلار

 

۸۵۲۶۸

 

روند صادرات انواع پوشاک طی سالهای ۱۳۹۳ – ۱۳۸۵ -هزار تن

 

۲۵۶۸۸۵۷۲

 

 

بازارهای عمده صادراتی کالاهای پوشاک- سال ۱۳۸۳

 

آمار صادرات پوشاک

 

صادرات نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۳ (میلیارد دلار)

صادرات نساجی و پوشاک جهان

ترکیب صادرات نساجی و پوشاک

ترکیب صادرات نساجی و پوشاک

 

عمده واردکنندگان نساجی و پوشاک جهان در سال ۲۰۱۲ (میلیارد دلار)

 

عمده واردکنندگان نساجی و پوشاک جهان

 

 

مشکلات صنعت پوشاک

 

 

 • واردات بی رویه و قاچاق از مبادی غیرقانونی
 • واردات بی رویه از مناطق آزاد کشور
 • عدم وجود مواد اولیه متنوع و باکیفیت
 • هزینه های بالای شبکه توزیع
 • شبکه عرضه بسیار سنتی و ناکارامد
 • شبکه فروش سازمان نیافته و متفرقه
 • عدم وجود فروشگاههای زنجیره ای تخصصی
 • عدم وجود سیستمی جامع جهت شفافیت و کنترل گردش کالا در سطح تولید و توزیع
 • کاهش حاشیه سود و توان رقابت پذیری که منجر به عدم تمایل به سرمایه گذاری شده است
 • عرضه برندهای خارجی رسمی و غیر رسمی بدون ضابطه مشخص
 • محدودیت در طراحی و نوآوری

 

اهداف میان مدت جهت تامین نیاز داخلی ، کاهش قاچاق و افزایش صادرات پوشاک

افزایش صادرات پوشاک

 

 • ۳۰۰ هزار تن تولید فعلی پوشاک در شرایطی می باشد که تولید پارچه مورد مصرف آن ۱۹۰ هزار تن است و در هدف گذاری، تامین
  مواد اولیه آن در طول زنجیره تولید نیز دیده شده است یعنی ۳۰۰ هزار تن نخ و ۳۰۰ هزار تن پارچه و ۲۱۰ هزار تن پوشاک علاوه بر
  تولیدات فعلی در قالب طرح های جدید ایجادی آورده شده است.
 • افزایش اشتغال در هدف گذاری، تنها برای بخش پوشاک اضافه شده در صورتیکه برای ظرفیت های جدید زنجیره تولید پوشاک یعنی
  ریسندگی، بافندگی ، رنگرزی، چاپ و تکمیل که در بالا اشاره شد و در قالب طرح های ایجادی جدید می باشند نیروی اشتغال در نظر
  گرفته نشده است که موجب افزایش بسیار بیشتر از هدف گذاری می گردد.

 

الگوی پیشنهادی شهر پوشاک

براساس مطالعات انجام شده جهانی و سوابق کشورهای پیشرو در این حوزه، الگوی پیشنهادی برای ایجاد شهر پوشاک که الزاماً یک شهر یا شهرک نبوده و بنابر مقتضیات آن شهر یا شهرک، و با ارائه طرح از سوی بخش خصوصی، می تواند از ساختارهای ذیل برخوردار باشد:
۱ – تولیدکنندگان پوشاک و واحدهای پشتیبان
۱ – ۱ – واحدهای بزرگ تولید پوشاک
۱ – ۲ – واحدهای متوسط تولید پوشاک
۱ – ۳ – واحدهای کوچک تولید پوشاک
۱ – ۴ – واحدهای تولیدی و پشتیبانی (تکمیل، گلدوزی، چاپ، خرج کار، برش و غیره)
۲ – مراکز خدمات فنی و کارآفرینی
۳ – مراکز خدمات تجاری و بازاریابی
۴ – مراکز خدمات عمومی (سازمان های دولتی و خصوصی)
۵ – پارک های تخصصی خرده فروشی پوشاک
۶ – منطقه ویژه اقتصادی (صرفاً برای تولید)

 

برآورد فنی و اقتصادی شهر پوشاک-بخش تولید

برآورد فنی و اقتصادی شهر پوشاک-بخش تولید

 

 

 

منابع :

روچی

درباره روچی

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام . همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم . هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

پست های مرتبط

یک فکر در & ldquo؛ تحلیل و آمار صنعت پوشاک + نمودار و جدول & rdquo؛

 1. Avatar علی گفت:

  میزان مصرف سالانه پوشاک مردم ایران در سال ۱۳۹۸چقدر است؟
  مثلا مصرف شلوار جین
  پیراهن مردانه …

 2. Avatar احمد گفت:

  سلام
  لطفا آمار مربوط به سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ را هم در سایت قرار بدهین.
  ممنون

 3. Avatar علیرضا هادی گفت:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان
  جسارتا اگر در بحث نمودارها و امار جزییات بیشتر مثل نوع پوشاک مثل بوشاک بچه‌گانه اسپرت زنانه مردانه مانتو چادر روسری لباس زیر زنانه و مردانه و … باتوجه منابعی که مجموعه شما دوستان در اختیار دارید مفیده واقعتر خواهد بود
  باسپاس از توجه شما

  1. روچی روچی گفت:

   سلام. آمار اعلام شده بر اساس اطلاعات وزارت صنعت و معدن و تجارته و اگر بتونیم آمار ریزتری به دست بیاریم حتما براتون قرار میدیم.

 4. Avatar محمد اعتصامی گفت:

  سلام عالی بود .تو کشور ما با توجه به اطلاعات پراکنده همچین اطلاعات جامع ای خیلی کاربردیه.ممنون

  1. روچی روچی گفت:

   سلام. ممنون از توجه و قدردانی شما. . در صورتی که شما دوست عزیز در راستای مطالب سایت ایده و یا پیشنهادی دارید، خوشحال می‌شویم از طریق پشتیبانی تلگرامی روچی (@rochisupport) با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.