هنر خیاطی یکی از هنرهای ماندگار ایرانیان بوده که از سال‌های دور مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است….