این روزها خرید پارچه کمی نسبت به قبل دشوارتر شده است. زیرا هنگام خرید با اسامی، جنس‌ها و طرح‌های گوناگونی…