نمایش یک نتیجه

اعمال فیلتر
نمایش 9 24 36

کاغذ سوراخ دار

وزن

25 کیلوگرم

عرض (سانتی متر)

162, 182, 202

رنگ

گرماژ

80 گرم

کاغذ پلاتر پشت چسب دار

رنگ

وزن

25 کیلوگرم

عرض (سانتی متر)

101, 110, 125, 152, 162, 182, 202, 220