Showing 1–9 of 10 results

جستجوی پیشرفته
نمایش 9 24 36
عمده

پارچه خام شال و روسری کجراه 75

هر متر:14,200 تومان

هر طاقه:4,260,000 تومان

عمده

پارچه ترگالت (ساتن چروک)

هر متر: از 15800 تومان تا 18800 تومان

هر طاقه: از 790,000 تومان تا 940,000 تومان

عمده

پارچه ترگال گلدبافت

هر متر: از 13000 تومان تا 21000 تومان

هر طاقه: از 528,000 تومان تا 844,000 تومان

عمده

پارچه کجراه ایران ناز (ری اکتیو)

هر متر: از 17300 تومان تا 20000 تومان

هر طاقه: از 692,000 تومان تا 799,000 تومان

عمده

پارچه ترگال زرین پود

هر متر: از 15200 تومان تا 19700 تومان

هر طاقه: از 608,000 تومان تا 788,000 تومان

عمده

پارچه کجراه تک

هر متر: از 15700 تومان تا 20900 تومان

هر طاقه: از 628,000 تومان تا 836,000 تومان

عمده

پارچه ترگال تک

هر متر: از 14000 تومان تا 18700 تومان

هر طاقه: از 560,000 تومان تا 748,000 تومان

عمده

پارچه کجراه فدک

هر متر: از 18200 تومان تا 22900 تومان

هر طاقه: از 728,000 تومان تا 916,000 تومان

عمده

پارچه ترگال فدک

هر متر: از 16700 تومان تا 20900

هر طاقه: از 668,000 تومان تا 836,000 تومان