ژاکارد ابریشم حصیری و کرپ اسکاچی کشی ساده (طرح ۱)

ژاکارد ابریشم حصیری و کرپ اسکاچی کشی ساده (طرح ۱)

دسته بندی: پارچه متری > پارچه ژاکارد

زاکارد ابریشم حصیری ترک طرح دار نیم متر جهت خرج کار  و کرپ ساده دو متر

در انبار موجود نمی باشد