سیستم پرسش برای سوالاتی طراحی گشته که به صورت نظر و دیدگاه قابل پاسخ نبوده و احتیاج به نگاهی تخصصی تر دارد .

در پرسش روچی ، میتوانید انتخاب کنید که چه افردی با چه تخصصی پاسخگوی شما باشند .

ما سوالات شما را با متخصصین یا مجربین این فعالیت مطرح ساخته و پاسخ را به ایمیل درج شده در فرم ارسال خواهیم کرد

در نگارش سوال خود دقت داشته باشید که به صورت واضح و منظور را انتقال دهید.

همچنین پرسش و پاسخ های مفید را به صورت گروهی و بدون درج اطلاعات فردی شما در روچی قرار خواهیم داد تا دیگران نیز بهره مند شوند.

نکته: لطفا قبل از طرح سوال ، نگاهی به مطالب روچی داشته باشید و در صورت نیافتن جواب مورد نظر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

موفق و پیروز باشید

 

[gravityform id=”18″ title=”true” description=”true”]