23 سپتامبر 2021

بلاگ

صفر تا صد الگوی شلوار زنانه و دامن
آموزش های کوتاه

صفر تا صد الگوی شلوار زنانه و دامن 

در این بخش از سری آموزش های روچی قصد داریم شما را با انواع الگوی شلوار زنانه و دامن آشنا کنیم و روش ترسیم آنها را با هم بررسی کنیم، ابتدا به سراغ رسم الگوی شلوار، و سپس به سراغ رسم الگوی انواع دامن میرویم …

پس حتما تا انتها همراه ما باشید…

 

 

آموزش رسم الگوی پایه شلوار

یکی از الگوهایی که در این آموزش قصد بررسی آن را داریم الگوی شلوار زنانه است. در این آموزش ابتدا الگوی جلوی شلوار زنانه و سپس الگوی پشت شلوار زنانه را توضیح خواهیم داد. اما قبل از هر چیز نیاز به اندازه گیری چند مورد داریم. اندازه های مورد نیاز برای الگوی پایه شلوار زنانه عبارتند از: دم پایه ی شلوار، بلندی وسط پا، دور کمر، دور باسن، بلندی باسن و بلندی فاق.

 

 

مرحله ی اول رسم الگوی پایه شلوار

در مرحله ی اول که به رسم الگوی جلو شلوار می پردازیم ابتدا نقطه ای در وسط کاغذ رسم می کنیم و آن را صفر می نامیم. سپس به اندازه ی بلندی فاق به علاوه ی یک تا سه سانتی متر از نقطه ی ۰ پایین می آییم تا به نقطه ی یک برسیم. در گام بعدی به اندازه ی بلندی باسن به علاوه ی یک تا سه سانتی متر از نقطه ی ۰ پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۲ می نامیم.

به اندازه ی بلندی وسط پا از نقطه ی یک پایین می آییم تا به نقطه ی ۳ برسیم. سپس به اندازه ی نصف بلندی وسط پا منهای سه سانتی متر از نقطه ی یک پایین می اییم تا به نقطه ی ۴ برسیم. در نقاط ۱، ۲، ۳ و ۴ گونیا می کنیم. برای رسیدن به نقطه ی ۵ نیاز است که از نقطه ی یک به اندازه ی یک دوازدهم دور باسن به علاوه ی یک سانتی متر به سمت پایین می اییم تا به نقطه ی یک برسیم.

سپس از نقطه ی ۵ خطی به سمت بال گونیا می کنیم تا به نقاط ۶ و ۷ برسیم. به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۶ پایین می آییم تا به نقطه ی ۸ برسیم. در گام بعدی به اندازه ی یک شانزدهم دور باسن به علاوه ی ۰٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۵ پایین می آییم تا به نقطه ی ۹ برسیم.

 

 

مرحله دوم رسم الگوی پایه ی شلوار

در ادامه رسم الگوی پایه ی شلوار، نیاز است که نقطه ی ۱۰ را رسم کنیم به همین دلیل از نقطه ی ۷ به اندازه ی یک سانتی متر پایین می آییم تا به نقطه ی ۱۰ برسیم. سپس از نقطه ی ۵ با اندازه ی ۲٫۲۵ سانتی متر  نقطه ی K را رسم می کنیم. در گام بعدی با استفاده از خطی منحنی شکل نقطه ی ۶ را به نقطه ی ۱۰، نقطه ی K و نقطه ی ۹ وصل می کنیم.

به اندازه ی یک چهارم دور کمر به اضافه ی نیم سانتی متر از نقطه ی ۱۰ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم. سپس از نقطه ی ۳ به اندازه ی یک چهارم دم پا منهای ۰٫۵ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۲ برسیم. برای رسیدن به نقطه ی ۱۳ از نقطه ی ۳ به اندازه ی یک چهارم دم پا منهای ۰٫۵ سانتی متر به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۱۳ برسیم. به اندازه ی یک چهارم دم پا به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۴ به سمت چپ و راست می رویم تا به نقاط ۱۴ و ۱۵ برسیم.

 

برای رسم خط پهلوی شلوار، نقاط ۱۱، ۸، ۱۴ و ۱۲ را به هم وصل می کنیم تا بدین ترتیب خط پهلوی شلوار بدست آید. برای رسم خط داخل پای شلوار نیز نیاز است که نقاط۹، ۵ و ۱۳ را به هم متصل کنیم تا خط داخل پای شلوار بدست آید.

برای رسم خط جدید نقطه ی ۹ به نقطه ی ۱۵ نیز نیاز است که هلالی ۰٫۵ سانتی متری به سمت داخل را رسم کنیم. در انتهای باید به این نکته اشاره کنیم که خط نقطه ی ۰ به ۳، خط اتوی شلوار می باشد.

 

آموزش رسم الگوی شلوار زنانه

پس از رسم الگوی پایه شلوار نوبت به رسم الگوی شلوار زنانه می رسد، همان طور که در مورد رسم الگوی پایه شلوار هم گفتیم قبل از این که الگو را رسم کنیم نیاز است که ابتدا اندازه گیری های لازم را انجام دهیم. اندازه های مورد نیاز برای رسم الگوی شلوار زنانه عبارتند از: دمپا، دور زانو، قد از کمر تا زانو، قد شلوار، بلندی نشیمن گاه یا فاق، دور باسن، بلندی باسن و بلندی کمر.

چند نکته در مورد نحوه ی اندازه گیری برای سایزهای شلوار را مدنظر داشته باشید، اول این که دور کمر شلوار نباید دور گودترین قسمت شلوار باشد بلکه برای اندازه گیری دور کمر باید جایی که می خواهید کمر شلوار روی آن قرار گیرد را اندازه گیری کنید. نکته ی بعدی این که برای اندازه گیری دور باسن یک خط کش را در جلوی شکم رو به پایین نگه داشته و سپس برای اندازه گیری دور باسن، دور باسن را دور خط کش اندازه بگیرید. نکته ی بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر می خواهید بلندی کمر تا زانو را اندازه بگیرید باید زانو به گونه ای خم شود که گویی فرد می خواهد از پله ای بالا برود، در ضمن میزان گشادی دم پا نیز دلخواه می باشد.

پس از بیان نکات لازم برای اندازه گیری شلوار زنانه نوبت به رسم الگوی شلوار زنانه می رسد که برای راحتی کار و این که راحت بتوانید با آموزش ها پیش بروید آموزش الگوی شلوار زنانه را در چند مرحله بیان کرده ایم.

 

مرحله ی اول رسم الگوی شلوار زنانه: الگوی جلو-۱

ابتدا نقطه ای وسط خط الگو رسم می کنیم و آن را نقطه ی A می نامیم. سپس یک خط صاف از نقطه ی A به بلندی قد شلوار رسم می کنیم و نقطه ای که به می رسیم را نقطه ی D  می نامیم. در گام بعدی به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی سه سانتی متر از نقطه ی A پایین می اییم تا به نقطه ی B برسیم. به اندازه ی قد باسن از نقطه ی A پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی C می نامیم.

برای رسم نقطه ی E نیز نیاز است به اندازه ی قد زانو از نقطه ی A پایین بیاییم تا به نقطه ی E برسیم. سپس  از نقاط B، C، D و E خطوطی عمود در عرض کاغذ رسم می کنیم توجه داشته باشید که این خطوط باید موازی با یکدیگر باشند. سپس به اندازه ی یک چهارم دور باسن از نقطه ی C به سمت راست می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی C’ می نامیم از این نقطه نیز خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم تقاطی که خطی که در امتداد نقطه ی B است و خطی که از نقطه ی C’ رسم شده است نقطه ی B’ خواهد بود.

در گام بعدی از نقطه ی B به اندازه ی یک بیستم دور باسن منهای یک سانتی متر به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی B” برسیم.

 

مرحله دوم رسم الگوی شلوار زنانه: الگوی جلو-۲

در مرحله ی دوم رسم الگوی شلوار زنانه فاصله ی بین نقاط B’ و B” را تقسیم بر ۲ می کنیم تا به نقطه ی F برسیم. سپس از نقطه ی F خطی عمود به سمت بالا و پایین رسم می کنیم این خط همان خط اتوی شلوار خواهد بود. از برخورد خط اتو با خط زانو به نقطه ی E’ می رسیم.

پس از رسم نقطه ی E’ نوبت به رسم نقاط G و G’ می رسد. برای رسم این دو نقطه از نقطه ی E’ به اندازه ی یک چهارم دور زانوی خم شده منهای ۰٫۵ سانتی متر به سمت چپ و راست می رویم تا به نقاط G و G’ برسیم.

سپس روی خط دمپا که همان خطی است که در امتداد نقطه ی D رسم شده است به اندازه ی یک چهارم اندازه ی دمپا منهای ۰٫۵ سانتی متر از خط اتو به سمت چپ و راست می رویم تا به نقاط D’ و D” برسیم. در گام بعدی از دمپا به زانو و بعد به فاق سمت چپ و باسن سمت راست وصل کنید. حال از نقطه ی B” به نقطه ی G به اندازه ۰٫۷۵ تا ۱ سانتی متر به سمت داخل هلال می کنیم.

حال برای رسم نقطه ی A’ به اندازه ی یک چهارم اندازه ی دور کمر از نقطه ی A به سمت راست می رویم تا به نقطه ی A’ برسیم. بعد با استفاده از خط کش مولر از نقطه ی A’ به سمت نقطه ی C’ خطی هلالی رسم می کنیم. از نقطه ی C نیز به نقطه ی B” خطی هلالی شکل رسم می کنیم می توانید این خط هلالی شکل را با دست و یا با استفاده از پیستوله رسم کنید.

در گام اخر رسم الگوی جلو شلوار زنانه نوبت به نقاب زیپ جلوی شلوار می رسد که این نقاب باید پهنای ۵ تا ۷ سانتی متری داشته باشد و بلندی نقاب باید تا خط باسن باشد.

 

 

مطالب مشابه:

 

 

مرحله سوم رسم الگوی شلوار زنانه: رسم الگوی پشت

در گام اول رسم الگوی پشت شلوار زنانه، یک الگوی رولت کرده و جدا می کنیم که در این قسمت خط اتو را نمی کشیم و جای یک زیپ را نیز حذف می کنیم. سپس به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی B’ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱ برسیم.

از نقطه ی ۱ خطی موازی و هم اندازه ی خط AB رسم می کنیم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۲ می نامیم. از نقطه ی ۲ به اندازه ۳ سانتی متر بالا می رویم تا به نقطه ی ۳ برسیم. فاصله ی بین نقاط ۳ تا ۱ را اندازه گیری می کنیم و نقطه ای که در وسط خط بدست می آید را نقطه ی ۴ می نامیم.

در گام بعدی به اندازه ی یک هشتم دور باسن منهای ۲ سانتی متر از نقطه ی یک جلو می رویم تا به نقطه ی ۵ برسیم. از نقطه ی ۵ نیز به اندازه ی یک سانتی متر پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۶ می نامیم. سپس از نقطه ی ۴ خطی هلالی شکل به نقطه ی ۶ می کشیم.

برای این که خطی هلالی شکل بین نقاط ۶ و ۷ رسم کنیم مانند هلالی که در این قسمت کشیدیم عمل می کنیم، همچنین قسمت هلالی پشت شلوار را نیز مثل جلو رسم می کنیم.

 

 

برای رسم خط کمر پشت نیاز است که از نقطه ی ۳ خطی به A’ بکشیم بدین ترتیب خط کمر پشت رسم می شود. سپس فاصله ی بین نقاط G’ تا نقطه ی ۷ را اندازه گیری می کنیم و این اندازه را نصف می کنیم و از این نقطه خطی به بالا و پایین رسم می کنیم که این خط، خط اتوی پشت شلوار خواهد بود.

در انتها از این خط مانند خط اتوی جلو روی خط کمر پنس ۳ سانتی متری به طول ۱۳ سانتی متر رسم می کنیم.

 

 

حال نوبت آنست که به سراغ رسم الگوی انواع دامن برویم …

 

 

آشنایی با انواع دامن

دامن یکی از لباس هایی است که خانم ها هم در مهمانی ها به عنوان نوعی حجاب و هم در مجالس مختلف از آن استفاده می کنند. دامن ها دارای مدل و انواع مختلفی هستند که هر مدل زیبایی خاص خود را دارد.

دامن ها از نظر شکل به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: دامن کلوش، دامن راسته و دامن خمره ای. هر کدام از این دامن با جزئیاتی که در دوخت و رسم الگوی آن ها به کار گرفته می شوند می توانند به دامنی زیبا تبدیل شوند. به دلیل این که الگوی دامن یکی از انواع الگوهای زنانه است، در این سری از آموزش های روچی قصد داریم رسم الگوی انواع مختلف دامن را مورد بررسی قرار دهیم.

اندازه های مورد نیاز برای دامن

همان طور که می دانید قبل از رسم الگو باید اندازه های مورد نیاز برای رسم الگو اندازه گیری شود. تصور بسیاری از اندازه گیری برای دوخت لباس و رسم الگو این است که متر خیاطی قسمت های مورد نظر برای رسم الگو را اندازه گیری می کند اما در واقع این گونه نیست، برای این که بتوان دامن و یا به طور کلی خروجی لباس خوبی داشت باید به نکاتی در اندازه گیری، استثنائات اندازه گیری و نکاتی در رسم الگو و دوخت توجه کرد.

اما برای اندازه گیری دامن در مرحله ی اول ابتدا یک نور دو سانتی را به کمر می بندیم، سپس متر را دور کمر می اندازیم و به گونه ای که نه خیلی گشاد باشد و نه خیلی تنگ، اندازه ی دور کمر را اندازه گیری می کنیم.

در مرحله ی بعدی نوبت به اندازه گیری دور باسن می رسد، برای اندازه گیری دور باسن باید متر را از پشت روی برجسته ترین قسمت باسن قرار دهیم و سپس متر را در جلو و در امتداد باسن قرار می دهیم این کار باید به گونه ای انجام شود که متر چرخشی مختصر داشته باشد.

الگوی دامندر مرحله ی سوم اندازه گیری دامن باید قد باسن را اندازه گیری کنیم همان طور که در تصویر مشاهده می کنید برای اندازه گیری قد باسن متر را از پشت زیر نوار تا برجسته ترین قسمت باسن امتداد می دهیم و اندازه گیری می کنیم. این اندازه به قد و بزرگی باسن بستگی دارد ولی معمولا این اندازه بین ۱۸ تا ۲۲ سانتی متر است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قد پهلو همیشه از قد جلو و پشت بیشتر است. قد باسن نیز در افراد نرمال یک هشتم تمام قد فرد است.

در مرحله ی چهارم و مرحله ی اخر رسم الگوی دامن باید قد دامن را اندازه گیری کنیم، اندازه ی دامن دلخواه است و برای اندازه گیری قد دامن باید متر را از جلو و زیر نوار تا قسمتی که برای بلندی دامن مدنظر ماست امتداد دهیم.

در نهایت یادآوری این نکته حائز اهمیت است که به طور کلی برای رسم الگوی دامن به اندازه ی قد دامن، قد باسن، دور باسن و دور کمر نیاز است.

 

دامن فون

یکی از انواع دامن ها، دامن فون است. این نوع دامن ها نه زیاد گشاد و نه زیاد تنگ هستند و از لحاظ برش به گونه ای هستند که هر چه از کمر به سمت پایین می آییم دامن با شیب ملایمی گشاد می شود، بلندی دامن فون نیز به سلیقه ی فرد بستگی دارد. بنابراین می توان گفت دامن فون یکی از انواع دامن های پرکاربرد در میان بانوان است که می تواند هر نوع اندامی به خوبی جلوه کند.

دامن فون تنگ

یکی از انواع دامن های فون، دامن فون تنگ است که به دامن شش ترک نیز معروف است. برای رسم الگوی دامن فون تنگ ابتدا باید از الگوی اولیه ی دامن رولت کنید.

در گام بعدی از وسط و جلو روی خط باسن بزرگ یک سوم داخل شوید یعنی ۲ به ۷ و ۴ به ۷ . از این نقاط خطی عمود به خط کمر و لبه دامن وصل می کنیم. سپس روی خط جدید از خط باسن بزرگ به اندازه ی ۳ سانتی متر بالا رفته و علامت می زنیم. حال نوبت به قسمت پشت دامن می رسد، در قسمت پشت دامن ساسون اول را در دو طرف گونیا می کنیم هر طرف باید به اندازه ی یک سانتی متر گونیا شود و به بلندی ۱۷ سانتی متر رسم می کنیم.

برای ساسون دوم از نقطه ی ۱۷ به اندازه ی ۶ تا ۷ سانتی متر به سمت داخل می رویم و علامت می زنیم. دوباره از نقطه ی ۱۷ به اندازه ی ۳ سانتی متر به سمت داخل می رویم و در نصفه ی این ۳ سانتی متر، خطی به بلندی ۱۴ سانتی متر گونیا می کنیم و در نهایت ساسون پشت را کامل می کنیم.

در نهایت روی قسمت پیش قطر ساسون پیش که در الگوی شماره ی ۱ دامن، ۲ سانتی متر می باشد را به دو طرف خط گونیا شده جدید منتقل کرده و خطی به بلندی ۱۷ سانتی متر رسم می کنیم.

 

 

آموزش رسم الگوی دامن تنگ

دامن تنگی که در ادامه طریقه ی رسم الگوی آن را توضیح خواهیم داد برای افرادی مناسب است که هیچ ایراد اندامی از قبیل شکم برجسته و یا باسن بزرگ نداشته باشند به عبارتی اندازه ی آن ها دقیقا مطابق با اندازه های استاندارد باشد.

 

مرحله ی اول رسم الگوی دامن تنگ: کادر دامن

برای رسم کادر دامن باید ابتدا کادری به عرض یک دو دور باسن بزرگ به علاوه ی ۲ سانتی متر و با طول خط دلخواه دامن رسم کنید. نقطه ی بالای سمت راست کادر را نقطه ی الف، نقطه ی بالای سمت چپ را نقطه ی ب، نقطه ی پایین سمت چپ را نقطه ی پ و نقطه ی پایین سمت راست را نقطه ی ت می نامیم.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که خط الف –ب خط کمر است و خط ت-پ خط پای دامن است. سپس به اندازه ی بلندی باسن از نقطه ی الف و ب پایین می آییم تا به خط ز- ه برسیم. فاصله ی بین نقاط الف و  ز را نصف کرده و خطی موازی خط الف- ب رسم می کنیم، این خط همان خط باسن کوچک خواهد بود.

مرحله ی دوم رسم الگوی دامن تنگ: رسم الگوی جلوی دامن-۱

برای رسم الگوی جلوی دامن به اندازه ی یک چهارم دور کمر به علاوه ی سه سانتی متر از نقطه ی الف به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۱ برسیم. توجه داشته باشید که عدد ۳+ سانتی متر که در این جا ذکر شد برای ساسون است، به دلیل این که این دامن یک ساسون سه سانتی متری در جلو و یک ساسون سه سانتی متری در پشت دارد به همین دلیل در طرف ۳+ سانتی متر می کنیم.

حال به اندازه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۱ بالا می رویم تا به نقطه ی ۲ برسیم، در نقطه ی ۲ با استفاده از گونیا خطی به خط باسن بزرگ یا نقطه ی ک رسم می کنیم، اما برای به دست آوردن نقطه ی ک از نقطه ی ز به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی یک سانتی متر به سمت چپ می رویم. برای پشت دامن نیز به همین صورت نقطه ی ک را به دست می آوریم، یعنی برای قسمت پشت دامن به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی ه به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ک برسیم.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر نقطه ی ک در قسمت پشت و جلوی دامن دقیقا در یک نقطه نبود، یعنی ایرادات اندامی وجود دارد.

 

مرحله ی سوم رسم الگوی دامن تنگ: رسم الگوی جلوی دامن-۲

در گام بعدی رسم الگوی دامن تنگ به وسیله ی خط کش از نقطه ی ۲ روی خط کمر، خطی به نقطه ی الف متصل می کنیم. به اندازه ی نصف خط الف-۲ روی این خط جلو می رویم تا به نقطه ی ۳ برسیم.

از نقطه ی ۳ که روی خط کمر جدید است خط عمود بر خط کمر جدید رسم می کنیم، این خط باید به طول ۱۱ تا ۱۳ سانتی متر باشد، نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۴ می نامیم. توجه داشته باشید بسته به سایز فردی که از لباس استفاده می کند قد ساسون نیز متغییر خواهد بود.

حال نوبت به نقاط ۵ و ۶ می رسد برای رسم این نقاط، به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۳ به سمت راست و چپ می رویم و نقاطی که به آن می رسیم را نقاط ۵ و ۶ می نامیم، این کار برای رسم ساسون سه سانتی متری جلوی لباس انجام می شود. در این قسمت رسم الگوی دامن تنگ به اتمام می رسد و در مرحله ی بعدی نوبت به رسم الگوی پشت دامن تنگ می رسد.

مرحله ی چهارم رسم الگوی دامن تنگ: الگوی پشت

برای رسم الگوی پشت دامن تنگ ابتدا به اندازه ی یک چهارم دور کمر به علاوه ی ۳ سانتی متر از نقطه ی ب به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۷ برسیم. از نقطه ی جدید یعنی نقطه ی ۷ به اندازه ی یک سانتی متر بالا می رویم تا به نقطه ی ۸ برسیم.

سپس به اندازه ی ۲ سانتی متر از نقطه ی ب پایین می رویم تا به نقطه ی ۹ برسیم. در گام بعدی نقطه ی ۸ را به نقطه ی ۹ متصل می کنیم و سپس نقطه ی ۸ را به نقطه ی ک وصل می کنیم.

حال از نقطه ی ۱۰ با استفاده از خط کش خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم و طول ساسون را ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر در نظر بگیرید. نقطه ی ۸ را با استفاده از خط کش به نقطه ی ک وصل کنید. برای رسم نقطه ی ۱۴ به اندازه ی ۳ سانتی متر از نقطه ی ک پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۱۴ می نامیم.

حال نوبت به نقاط ۱۵ و ۱۶ می رسد، برای رسم این نقاط به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی ث به سمت راست و چپ می رویم و نقاطی که به آن ها می رسیم را نقاط ۱۵ و ۱۶ می نامیم. با کمک خط نقاط ۱۵ و ۱۶ را به نقطه ی ۱۴ وصل می کنیم.

برای رسم چاک دامن از نقاط ب و پ به اندازه ی ۶ سانتی متر به سمت چپ می رویم و نقاطی که به آن می رسیم را نقاط ۱۷ و ۱۸ می نامیم و سپس نقاط ۱۷ و ۱۸ را به هم متصل می کنیم. به دلیل این که می خواهیم در این دامن چاک بسته به اندازه ی پیلی داشته باشیم به اندازه ی ۶ سانتی متر از نقاط ب و پ به سمت چپ می رویم اما اگر نمی خواهید چاک دامن تان تنها به صورت یک درز باشد  می توانید این ۶ سانتی متر را به خط وسط پشت اضافه نکنید.

الگوی دامن

اگر به خیاطی علاقه دارید و یا به تازگی وارد این حرفه شده اید می توانید برای آشنایی بیشتر با الگوهای خیاطی و همچنین خرید الگوی خیاطی و پارچه به سایت روچی مراجعه کنید.

 

نکته ای که باید در مورد قد دامن به آن توجه داشت این است که اگر دامن مورد نظر مجلسی است و یا فرد قصد استفاده از آن ها با کفش پاشنه بلند را دارد در هنگام اندازه گیری باید شخص با کفش باشد.

 

 

پست های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن فیلد های دارای * الزامیست *

خرید پارچه تا 50 درصد تخفیف در جشنواره تابستانه روچی!مشاهده محصولات
+ +