پیشنهادات شگفت انگیز

فروش ویژه به مدت محدود
بهترین محصولات در فروش ویژه روچی

آخرین پارچه های متری

متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری
متری

الگوهای خیاطی برگزیده

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

آخرین پارچه های عمده

عمده

پارچه شانتون ۳۳۲۴

هر متر: 20000 تومان

هر طاقه: 800,000 تومان

عمده

پارچه شانتون F3205

هر متر: از 26000 تومان تا 33000 تومان

هر طاقه: از 1,040,000 تومان تا 1,320,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۳۰۷H

هر متر: 24500 تومان

هر طاقه: 980,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۷۰۷L

هر متر: 24500 تومان

هر طاقه: 980,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۷۰۷

هر متر: 24500 تومان

هر طاقه: 980,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۷۰۶H2501

هر متر: 24500 تومان

هر طاقه: 980,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۳۰۷N2701

هر متر: 24500 تومان

هر طاقه: 980,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۳۰۷H4701

هر متر: 24500 تومان

هر طاقه: 980,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۷۰۷H4301

هر متر: 20200 تومان

هر طاقه: 808,000 تومان

عمده

پارچه شانتون ۷۳۰۷L2701

هر متر: 20200 تومان

هر طاقه: 808,000 تومان

آخرین مطالب

مشاهده مطالب بیشتر...

آخرین های مدیا

مشاهده مدیای بیشتر...