پارچه های زمستانه و پاییزه پارچه های ضخیم تری هستند و عایق سرما میباشند پارچه های میکرو فوتر پارچه های بافت پارچه های پشمی و ... جز این دسته میباشند . بعصی از پارچه های پاییزه هم در فصل بهار که هوا کمی خنک میباشد استفاده میشود