پارچه های مجلسی پارچه هایی هستند که برای مراسم خاصی استفاده میشود پس دارای طرح های سنگین تر هستند . بعضی ها کار شده هستند با استفاده از سنگ مروارید ملیله و... تزیین شده اند و یا پارچه هایی مثل ژکارد که دارای طرح های مناسب برای مجالس میباشند.