پارچه کتان ژاکارد (کارینا) پارچه ژاکارد عمده پارچه کتان ژاکارد (کارینا)
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناقی راه راه پارچه عمده پارچه جناقی راه راه
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه مخمل سوییت پارچه مخمل عمده پارچه مخمل سوییت
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناغی طرحدار پارچه پاییزه و زمستانه عمده پارچه جناغی طرحدار
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناغی ساده پارچه جناغی عمده پارچه جناغی ساده
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناغی چهارخونه پارچه جناغی عمده پارچه جناغی چهارخونه
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه ببعی پارچه پاییزه و زمستانه عمده پارچه ببعی
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه بافت لمه پارچه عمده پارچه بافت لمه
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه بافت پمپی پارچه عمده پارچه بافت پمپی
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناقی پلی استر پارچه عمده پارچه جناقی پلی استر
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه تزلان حصیری پارچه عمده پارچه تزلان حصیری
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید

پارچه های زمستانه و پاییزه پارچه های ضخیم تری هستند و عایق سرما میباشند پارچه های میکرو فوتر پارچه های بافت پارچه های پشمی و ... جز این دسته میباشند بعضی از پارچه های پاییزه هم در فصل بهار که هوا کمی خنک میباشد استفاده میشود