پارچه مخمل سوییت پارچه پاییزه و زمستانه پارچه مخمل سوییت
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناغی طرحدار پارچه پاییزه و زمستانه پارچه جناغی طرحدار
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناغی ساده پارچه پاییزه و زمستانه پارچه جناغی ساده
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناغی چهارخونه پارچه پاییزه و زمستانه پارچه جناغی چهارخونه
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه ببعی پارچه پاییزه و زمستانه پارچه ببعی
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه کتان ژاکارد (کارینا) پارچه عمده | خرید پارچه پارچه کتان ژاکارد (کارینا)
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناقی راه راه پارچه عمده | خرید پارچه پارچه جناقی راه راه
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه بافت لمه پارچه عمده | خرید پارچه پارچه بافت لمه
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه بافت پمپی پارچه عمده | خرید پارچه پارچه بافت پمپی
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه جناقی پلی استر پارچه عمده | خرید پارچه پارچه جناقی پلی استر
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید
پارچه تزلان حصیری پارچه عمده | خرید پارچه پارچه تزلان حصیری
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید

پارچه های زمستانه و پاییزه پارچه های ضخیم تری هستند و عایق سرما میباشند پارچه های میکرو فوتر پارچه های بافت پارچه های پشمی و ... جز این دسته میباشند بعضی از پارچه های پاییزه هم در فصل بهار که هوا کمی خنک میباشد استفاده میشود