پارچه ترگال کجراه گاباردین پارچه گاباردین عمده پارچه ترگال کجراه گاباردین
جهت اطلاع از قیمت با شماره 43000044-021 تماس بگیرید