Blog Post

نحوه ترسیم الگوی پایه بالاتنه
الگو

نحوه ترسیم الگوی پایه بالاتنه 

در مطالب پیشین به نحوه تغییر سایز الگوی پایه پرداختیم. الگوی پایه، الگویی است که در ابتدا کشیده می شود و بر اساس آن، مدل سازی صورت می گیرد. در این مطلب قصد داریم به نحوه ترسیم الگوی پایه بالاتنه بپردازیم. برای ترسیم الگو نیاز به اندازه های نمونه ای داریم که می خواهیم برای آن الگو بکشیم. از این رو باید به جدولی استاندارد استناد کنیم. جدول استاندارد روش سادریک، به شرح زیر است.

اندازه های فرضی برای الگوی پایه بالاتنه

بلندی بالاتنه پیش تا کمر ۳۶ سانتیمتر
بلندی بالاتنه پشت تا کمر ۴۰ سانتیمتر
کنفورماسیون ۱۰۲ سانتیمتر
نصف کنفورماسیون ۵۱ سانتیمتر، تا زمین ۱۵۴ سانتیمتر
عرض کارور جلو ۳۵ سانتیمتر
عرض کارور پشت ۴۰ سانتیمتر
بلندی سینه ۲۲ سانتیمتر
فاصله سینه ۲۰ سانتیمتر
دور گردن ۳۶ سانتیمتر
مقدار شانه ۱۳ سانتیمتر تا آرنج ۴۷ سانتیمتر تا مچ ۷۳ سانتیمتر
دور مچ ۱۷ سانتیمتر
دور آرنج ۲۸ سانتیمتر
دور بازو ۳۲ سانتیمتر
دور کمر ۷۵ سانتیمتر
دور باسن بزرگ ۱۰۲ سانتیمتر
دور باسن کوچک ۹۴ سانتیمتر
بلندی باسن کوچک ۱۰ سانتیمتر
بلندی باسن بزرگ ۲۰ سانتیمتر
حلقه آستین ۴۲ سانتیمتر

رسم الگوی بالاتنه (پایه)

 • کادری مستطیل شکل که عرض آن یک دوم دور سینه به اضافه ۱۰ سانتیمتر و طول آن برابر با بلندی پیش به اضافه بلندی باسن بزرگ باشد، رسم می کنیم.
 • به اندازه بلندی پیش از نقاط P1 و P2 روی خط های p1 – p4  و p2 – p3 پایین آمده و خط p6 – p5 را رسم می کنیم. این خط، خط کمر است.
 • اندازه دو خط p2 – p6 و p1 – p5 را نصف کرده و دو نقطه p7 و p8 را به دست می آوریم. از اتصال آن ها خط p7 – p8 به دست می آید که خط سینه است.
 • اندازه دو خط p2 – p7 و p1 – p8 را نصف کرده و دو نقطه p10 و p11 را به دست می آوریم. از اتصال آن ها خط p10 – p11 به دست می آید که خط کارور است.
 • از نقاط p6 و p5 به اندازه بلندی باسن کوچک پایین آمده و دو نقطه p12 و p13  را به دست می آوریم. از اتصال آن ها به یکدیگر خط p12 – p13 به دست می آید که خط باسن کوچک است.

pattern drawingکادر به دست آمده، کادر ترسیم الگوی مادر است. برای ترسیم الگو، ابتدا باید دید که بالاتنه وتاژ دارد یا نه.

برای تشخیص بلندی بالاتنه، پشت را از بلندی بالاتنه پیش کم می کنیم. اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۵ سانتیمتر شود، بالاتنه وتاژ دارد و اگر کم تر شود، بالاتنه وتاژ ندارد و مقدار آن را باید نادیده گرفت.

طبق اندازه های فرضی:

۴ = ۳۶ – ۴۰

عدد به دست آمده چون از ۵ کمتر است، پس الگو بدون وتاژ است و آن را محاسبه نمی کنیم.

 • روی خط کمر از نقطه p5 ، ۲ سانتیمتر به سمت نقطه p6 رفته تا نقطه p14 به دست آید. از این نقطه به اندازه بالاتنه پشت به سمت نقطه p1  رفته تا از کادر ترسیم بیرون بزند و خط p14 – p15 به دست آید. سپس نقطه p14 را به نقطه p4 وصل می کنیم.
 • pattern drawingاندازه دور باسن بزرگ را تقسیم بر ۴ و منهای ۲ سانتیمتر می کنیم. از نقطه p4 به اندازه مقدار به دست آمده به سمت نقطه p3 می رویم تا نقطه p16 به دست آید.

۲۷٫۵ = ۲ + ۲۵٫۵ = ۴ ÷ ۱۰۲

 • محل تقاطع دو خط p14 – p15 و p7 – p8  را با نقطه p17 مشخص کرده و از آن به اندازه یک چهارم دور سینه منهای ۲ به سمت نقطه p7  می رویم تا نقطه p18  به دست آید. از نقطه p18 ، ۲ سانتیمتر به سمت بالا می رویم تا نقطه p19 به دست آید.
 • از نقطه p19 خطی عمود روی خط کمر رسم می کنیم. سپس ۲ سانتیمتر روی خط p5 – p6 به سمت نقطه p5 (سمت چپ) حرکت می کنیم تا نقطه p21 به دست آید. نقطه p21 را به وسیله منحنی به نقطه p16 وصل می کنیم.

pattern drawing

 • محل تقاطع دو خط p14 – p15 و p10 – p11 را با نقطه p22 مشخص کرده، به اندازه نصف کارور پشت به سمت نقطه p10 (سمت راست) می رویم تا نقطه p22  به دست آید. نقطه p22  را به وسیله خط به نقطه p19 وصل می کنیم.
 • از نقطه p23 به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه یک به سمت بالا رفته و نقطه p24 را به دست می آوریم.

۷٫۷ = ۱ + ۶٫۷ = ۶ ÷ ۴۰

از نقطه p24، دو سانتیمتر به سمت راست رفته، نقطه p25 را مشخص می کنیم. از نقطه p25 به اندازه نصف اختلاف بلندی پیش و پشت به سمت بالا می رویم تا نقطه p26 به دست آید. نقطه p26 را به وسیله خط به نقطه p23 وصل می کنیم.

 • pattern drawingاز نقطه p15 به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه ۰٫۵ به سمت راست به موازات خط p1 – p12 حرکت می کنیم تا نقطه p27 به دست آید.

  کارشناس فروش الگوی روچی

  (مشاوره و سفارش)


  جهت نمایش شماره روی آن کلیک کنید  همراه  تلفن


  از نقطه p27 به اندازه ۲ سانتیمتر به سمت بالا می رویم تا نقطه p28 به دست آید. نقطه p28  را به نقطه p26 وصل می کنیم تا سرشانه ایجاد شود. سپس از نقطه p26 روی خط سرشانه به اندازه نصف سرشانه به اضافه ۰٫۵، نقطه p31 ایجاد می شود. همچنین از نقطه p28 به اندازه نصف سرشانه روی خط سرشانه به سمت راست حرکت می کنیم تا نقطه p32  به دست آید. فاصله بین p31 و p32 اندازه پنس سرشانه است که برای افراد مختلف دارای اندازه های متفاوت است.

 • pattern drawingفاصله بین دو نقطه p14 و p21 را تقسیم بر سه کرده، به مقدار عدد به دست آمده از نقطه p14 به سمت راست رفته تا نقطه p33 به دست آید. از نقطه p33، ۳ سانتیمتر دیگر به سمت راست می رویم تا نقطه p34 حاصل شود. سپس فاصله بین دو نقطه p5 و p33 را به اضافه ۱٫۵ می کنیم. حاصل را از نقطه p4 روی خط باسن بزرگ به سمت راست می رویم و نقطه p35 را مشخص می کنیم.

اکنون نقاط p31 را به p33 وصل کرده، نقطه تلاقی این خط را با خط کارور، توسط نقطه p36 و با خط سینه با نقطه p37 مشخص می کنیم. نقاط p30 و p36 را به هم، نقاط p37 و  p34 را به یکدیگر و نقاط p33 و p35 را به هم وصل می کنیم. نقطه  p34 را نیز به نقطه p35 وصل می کنیم.

با استخراج الگوی به دست آمده، الگوی بالاتنه پشت بدون وتاژ آماده است.

سپس با کمک خط کش های الگوسازی، خطوط منحنی مثل حلقه آستین، پشت یقه و غیره را اصلاح می کنیم. اکنون الگوی بالاتنه پشت آماده است.

نویسنده: رضا سلیمانی

پست های مشابه

2 Comments

 1. نوری

  سلام وقتتون بخیر و با تشکر از سایت بسیار عالی و خوبتون خسته نباشید، میشه لطف کنید نحوه رفع ایرادات اندامی رو هم توضیح بدید

  1. تیم روچی

   سلام دوست عزیز. وقت شما هم بخیر. بله حتما

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن فیلد های دارای * الزامیست *