Blog Post

رسم الگوی جلوی بالاتنه بدون وتاژ
آموزش های کوتاه

رسم الگوی جلوی بالاتنه بدون وتاژ 

در مطالب پیشین به نحوه تغییر سایز الگوی پایه و ترسیم الگوی پایه بالاتنه پرداختیم. در این مبحث که ادامه موضوع رسم الگوی مادر بالاتنه است، می‌خواهیم به چگونگی رسم الگوی جلوی بالاتنه بپردازیم.
[tamas subject=”الگوی” name1=”همراه” number1=”09197575094″ name2=”تلفن” number2=”021-88686984″]
برای شروع رسم در ادامه مبحث قبلی از کادر مستطیلی که الگوی بالاتنه پشت را در آن رسم کردیم، استفاده می کنیم.

۱) ابتدا از نقطه ۷ p  روی خط سینه p 8  – p ۷  به اندازه یک چهارم دور سینه به اضافه دو سانتیمتر پیش می ‌رویم و از آن دو سانتیمتر مستقیم به سمت بالا رفته و نقطه ۳۸ p را به دست می آوریم.

۲۷٫۵ = ۲ + ۲۵٫۵ = ۴ ÷ ۱۰۲

۲)  روی خط باسن بزرگ p 4  – p   به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ را به اضافه دو سانتیمتر پیش می رویم و نقطه ۳۹ p  را به دست می آوریم.

۲۷٫۵ = ۲ + ۲۵٫۵ = ۴ ÷ ۱۰۲

۳)  از نقطه ۳۸ p  یک خط روی خط کمر ۵ p 6  –  p  به صورت عمود رسم کرده و نقطه ۴۰ p را به دست می آوریم. از نقطه ۴۰ p روی خط کمر به سمت نقطه ۶ p به اندازه ۲ سانتیمتر حرکت کرده و نقطه ۴۱ P را به دست می آوریم.

۴) از نقطه ۳۹ p  به طور عمود ۲ سانتیمتر به سمت بالا حرکت کرده و نقطه ۴۲ p را به دست می آوریم.

۵) نقطه ۳۸ p  را به نقطه ۴۱ p، نقطه ۴۱ p را به نقطه ۴۲ p و نقطه ۴۲ p را به نقطه ۳۹ p وصل می کنیم.

 

۶ ) از نقطه ۲ p روی خط شانه مقدار یک ششم دور گردن به اضافه نیم سانتیمتر پیش رفته و نقطه ۴۳ p را علامت گذاری می کنیم. از این نقطه مقدار یک ششم دور گردن به اضافه یک سانتی متر به سمت بالا رفته و نقطه ۴۴ p را علامت گذاری، و سپس نقطه ۴۴ p را به نقطه ۲ p به وسیله یک خط وصل می کنیم.

۷) برای رسم گودی گردن جلو باید دایره ۱ c به شعاع یک ششم دور گردن رسم شود که محیط آن از دو نقطه ۴۴ p و  ۲ p عبور کند. کمان به دست آمده حد فاصل این دو نقطه گودی گردن جلو می شود.

۸) حد فاصل دو نقطه ۴۳ p و ۴۴ p را نصف کرده و از آن نقطه به موازات خط شانه به فاصله ۲۰ سانتیمتر یک خط رسم می کنیم و خط ۵۱ p 52  –  p را به دست می آوریم.

۹) از نقطه ۴۴ p اندازه سرشانه را طوری رسم می کنیم که از خط p 52  –  p 51 عبور کند. محل تقاطع به دست آمده را به وسیله ۵۳ p علامت گذاری می کنیم.

pattern

۱۰) برای مشخص کردن راس پنس سرشانه جلو از نقطه ۷ p  روی خط سینه ۷  p 8 – p  به مقدار نصف فاصله سینه پیش رفته و نقطه ۵۴ p را مشخص می کنیم. از این نقطه دو خط عمود به صورت بالا و پایین به اندازه ۱۰ سانتیمتر رسم کرده و خط  p 56 p 55 را به دست می‌ آوریم.

۱۱) اندازه فاصله بلندی سینه را از نقطه ۲ p طوری رسم می کنیم تا از این خط به دست آمده عبور کند. محل تقاطع را با نقطه ۵۷ p علامت‌ گذاری می‌کنیم. این نقطه راس پنس سرشانه جلو و پنس کمری است.

۱۲) برای تعیین مقدار پنس سرشانه ابتدا خط سرشانه ۴۴ p 53 –  p  را نصف می کنیم تا نقطه ۵۸ p به دست آید. سپس به اندازه یک دهم نصف دور سینه از نقطه ۵۸ p و نقطه سر پنس سرشانه ۵۷ p پنس سرشانه را باز کرده

سانتی متر ۵٫۱ = ۱۰ ÷ ۵۱ = ۲ ÷ ۱۰۲

و بعد از آن به همان اندازه از نقطه ۵۳ p پنس را باز می کنیم. دو نقطه جدید ۶۰ p و ۶۱ p را به یکدیگر به وسیله خط وصل می کنیم؛ به این وسیله پنس سرشانه ایجاد می شود.

pattern۱۳) از نقطه ۱۰ p روی خط کارور جلو  p11 – p 10  و به مقدار نصف کارور جلو به اضافه حد فاصل دو نقطه محل تلاقی پنس سرشانه با خط کارور جلو دو نقطه ۶۲ p و ۶۳ p پیش می رویم و با نقطه ۶۴ p علامت گذاری می کنیم.

۱۹٫۵= ۲ + ۱۷٫۵ = ۲ ÷ ۳۵

دو نقطه ۶۱ p و ۶۴ p و سپس دو نقطه ۶۴ p و ۳۸ p را به یکدیگر وصل می کنیم. از وسط این خط نقطه ای به فاصله ۳ سانتیمتر و عمود را رسم می کنیم تا نقطه ۶۶ p به دست ‌آید. هلال حلقه آستین جلو را طوری رسم می کنیم تا از سه نقطه ۳۸ p  و ۶۶ p و ۶۴ p عبور کند.

pattern۱۴) برای رسم پنس کمر ابتدا فاصله بین دو نقطه ۶ p و ۴۱ p را تقسیم بر سه کرده و با نقطه ۶۷ p علامت گذاری می کنیم.

۱۵) اندازه فاصله بین دو نقطه ۶ p و ۶۷ p را به اضافه یک و نیم سانتی‌متر کرده و روی خط باسن بزرگ p 4 – p به سمت داخل کادر حرکت کرده و با نقطه ۶۹ p علامت گذاری می کنیم.

دو نقطه ۶۷ p و ۶۹ p را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل می‌کنیم.

دو نقطه ۶۷ p و ۵۷ p را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل می‌کنیم.

نقطه ۷۰ p در حد فاصل ۳ سانتیمتر از نقطه ۶۷ p رسم کرده و آن را از دو طرف به ۶۹ p و ۵۷ p به وسیله خط وصل می‌کنیم.

patternبا کمک خط کش های الگوسازی، منحنی های هلال حلقه آستین جلو و گودی گردن را اصلاح می کنیم.

اکنون با استخراج الگوی به دست آمده الگوی جلوی بالاتنه بدون وتاژ آماده است.

pattern drawing

نویسنده: رضا سلیمانی

پست های مشابه

2 Comments

  1. حسین

    این طریقه رسم الگو مال کدوم متد هست؟

    1. روچی

      تلفیق دو متد مولر و متریک

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن فیلد های دارای * الزامیست *