16 آگوست 2022

بلاگ

چگونه الگوی مانتو اداری رسم کنید؟
ترفند الگو

چگونه الگوی مانتو اداری رسم کنید؟ 

پر کاربردترین لباس در میان خانم ها مانتو است، به دلیل این که خانم ها مانتو را در مکان و مجالس مختلفی به تن می کنند مانتوها انواع مختلفی دارند که از جمله ی آن ها می توان به مانتو اداری، مانتوی جلو باز، شنل و … اشاره کرد. در این مقاله ی روچی قصد داریم شما را با الگوی مانتو اداری آشنا کنیم.

 

 

الگوی مانتو اداری

خانم هایی که در بیرون از منزل و در ادارات و شرکت ها مشغول به کار هستند ترجیح می دهند از نوعی مانتو استفاده کنند که در عین زیبایی و جذابیت، آراستگی را برای آن ها به همراه داشته باشند این نوع مانتوها که نوعی مانتوی رسمی هستند به مانتوی اداری معروفند.

قبل از این که به توضیح الگوی مانتو اداری بپردازیم  باید به این نکته اشاره کنیم که الگوی بالاتنه لباس هایی همچون مانتو، پالتو و کت مانند هم هستند و تنها با اعمال تغییراتی کوچک روی الگوی خیاطی این لباس ها به مانتو یا پالتو تبدیل می شوند.

مرحله اول رسم الگوی مانتو اداری: رسم  الگوی پایه ی بالاتنه

در ابتدا در سمت چپ کاغذ الگو دو خط عمود بر هم رسم می کنیم و محل تقاطع این دو خط را نقطه ی صفر می نامیم، سپس به اندازه ی  ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی صفر پایین می آییم تا به نقطه ی یک برسیم. در گام بعدی به اندازه ی بلندی کف حلقه آستین به علاوه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۲ برسیم.

 

از نقطه ی ۲ خطی عمود در عرض کاغذ رسم می کنیم، برای رسیدن به نقطه ی ۳ به اندازه ی نصف دور سینه به علاوه ی ۵ سانتی متر از نقطه ی ۲ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۳ برسیم. خطی از بالا به پایین از نقطه ی ۳ رسم می کنیم، سپس به اندازه ی تفاوت بالا تنه جلو و پشت به علاوه ی اندازه ی خط ۰-۲ از نقطه ی ۳ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی ۴ برسیم. مانند نقطه ی ۲ از نقطه ی ۴ نیز خطی عمود در عرض الگوی مانتو اداری رسم می کنیم.

خرید الگو برای انواع لباس

در گام بعدی به اندازه ی بالاتنه پشت از نقطه ی ۱ پایین می آییم تا به نقطه ی ۵ برسیم. از نقطه ی ۵ نیز خطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم تا به نقطه ی ۶ برسیم. به اندازه ی بلندی باسن از نقطه ی ۵ به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۷ برسیم. از نقطه ی ۷ نیز خطی عمود در عرض کاغذ رسم می کنیم تا به نقطه ی ۸ برسیم.

 

مرحله دوم: رسم الگوی پشت-۱

پس از رسم الگوی پایه ی بالاتنه نوبت به رسم الگوی پشت می رسد برای این کار ابتدا به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۲ سانتی متر از نقطه ی صفر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۹ برسیم. سپس با استفاده از پیستوله نقطه ی ۱ و ۹ را به هم وصل می کنیم.

 

 

حال نوبت به نقطه ی ۱۰ می رسد برای رسیدن به نقطه ی ۱۰ به اندازه ی یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۰٫۷ سانتی متر از نقطه ی ۱ به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۱۰ برسیم. از این نقطه خطی عمود تا نیمه در عرض الگو رسم می کنیم. به اندازه ی پهنای شانه به علاوه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۹ در امتداد خطی که از نقطه ی ۱۰ کشیده ایم علامت می زنیم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم.

 

مرحله سوم: رسم الگوی پشت-۲

در ادامه ی رسم الگوی پشت، به اندازه ی نصف فاصله ی بین نقاط ۹ و ۱۱ در امتداد خط ۹-۱۱ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۲ برسیم. از این نقطه خطی به طول ۵ سانتی متر و موازی با خط ۱۰-۰ رسم می کنیم. از امتداد خطی که رسم کرده ایم یک سانتی متر به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۱۳ برسیم.

 

حال نوبت به رسم پنس یک سانتی متر در سرشانه است برای این کار از نقطه ی ۱۲ به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت راست و به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت چپ می رویم بعد این دو نقطه را به نقطه ی ۱۳ وصل می کنیم تا پنس یک سانتی متری در سرشانه رسم شود.

برای رسم نقطه ی ۱۴ به اندازه ی نصف کارور پشت به علاوه ی ۰٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۲ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۴ برسیم. از این نقطه خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم تا این خط، خطی که در امتداد نقطه ی ۱۰ کشیده ایم را در نقطه ی ۱۵ قطع کند.

به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۱۴ و ۱۵ در امتداد خط ۱۴-۱۵ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۶ برسیم. برای رسم نقطه ی ۱۷ نیز به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۲ و ۱۴ در امتداد خط ۲-۱۴ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۷ برسیم.

در انتهای رسم الگوی پشت خطی عمود از نقطه ی ۱۷ به سمت پایین رسم می کنیم تا در خط کمر و باسن به نقاط ۱۸ و ۱۹ برسیم.

 

 

مرحله چهارم: رسم الگوی جلو-۱

پس از رسم الگوی پایه بالاتنه و الگوی پشت نوبت به رسم الگوی جلو می رسد. برای رسم الگوی جلو ابتدا به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۷ سانتی متر از نقطه ی ۴ به سمت داخل می رویم تا به نقطه ی ۲۰ برسیم. دوباره از نقطه ی ۴ به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۲ سانتی متر به سمت پایین می رویم تا به نقطه ی ۲۱ برسیم.

نقاط ۲۰ و ۲۱ را با استفاده از پیستوله به هم وصل می کنیم. حال نوبت به نقطه ی ۲۲ است برای رسم این نقطه به اندازه ی نصف کارور جلو به علاوه ی نصف پهنای باسن از نقطه ی ۳ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۲۲ برسیم. از این نقطه خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم و سپس به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۳ و ۲۲ در امتداد خط ۳-۲۲ به سمت جلو می رویم تا به نقطه ی ۲۳ برسیم. از نقطه ی ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم تا در خط کمر و خط باسن به نقاط ۲۴ و ۲۵ برسیم.

 

 

به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۲۳ پایین می اییم تا به نقطه ی ۲۶ برسیم. در گام بعدی به اندازه ی پهنای ساسون از نقطه ی ۲۰ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۲۷ برسیم.

 

 

مطالب مشابه:

 

 

 

مرحله ی ششم: رسم الگوی جلو-۲

در ادامه ی رسم الگوی جلو، با استفاده از خط کش نقاط ۲۰ و ۲۶ را به هم وصل می کنیم سپس به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۱ پایین می آییم تا به نقطه ی ۲۸ برسیم. به اندازه ی ۱۰ سانتی متر از نقطه ی ۲۸ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۲۹ برسیم.

برای رسم نقطه ی ۳۰ به اندازه ی سرشانه از نقطه ی ۲۷ به خط ۲۸-۲۹ وصل می کنیم. در گام بعدی به اندازه ی یک سوم خط ۳-۲۱ از نقطه ی ۲۲ بالا رفته تا به نقطه ی ۳۱ برسیم. به اندازه ی نصف فاصله ی بین نقاط ۱۴ و ۲۲ در امتداد خط ۲۲-۱۴ جلو می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۳۲ می نامیم.

از نقطه ی ۳۲ خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم، تا این خط روی خط کمر و خط باسن به نقاط ۳۳ و ۳۴ برسد.

مرحله ی هفتم: رسم منحنی حلقه استین

برای رسم منحنی حلقه آستین نیاز به گونیا یا نقاله داریم زیرا باید برای رسم منحنی حلقه آستین نیمساز زاویه ی قائمه ای که در نقطه ی ۱۴ و ۲۲ به وجود آمده است را به دست آوریم و برای این کار به گونیا یا نقاله نیاز داریم. برای این که نیمساز را از طریق گونیا به دست آوریم باید قسمت خارجی گونیا را روی زاویه ی قائمه بگذاریم بعد قسمت وسط زاویه ی داخلی گونیا را علامت می زنیم و سپس باید علامت را به نقطه ی ۱۴ وصل کنیم، برای نقطه ی ۲۲ نیز همین کار را انجام می دهیم.

 

حال نوبت به مشخص کردن سایزها روی نیمساز نقطه ی ۱۴ است، نکته ای که باید به ان توجه داشته باشید این است که اگر سایز فرد بین ۳۴ تا ۴۰ سانتی متر باشد به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۴ خارج می شویم.  اگر سایز فرد بین ۴۲ تا ۴۸ باشد ۳ سانتی متر و اگر سایز فرد ۵۰ تا ۵۶ باشد به اندازه ی ۳٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۴ خارج می شویم و روی نیمساز این نقطه علامت می زنیم.

این بار نوبت به خط نیمساز نقطه ی ۲۲ می رسد، اگر سایز فرد بین ۳۴ تا ۴۰ باشد به اندازه ی ۲ سانتی متر از نقطه ی ۲۲ خارج می شویم. اگر سایز فرد بین ۴۲ تا ۴۸ باشد به اندازه ی ۲٫۵ سانتی متر و اگر سایز فرد بین ۵۰ تا ۵۶ باشد به اندازه ی ۳ سانتی متر از نقطه ی ۲۲ خارج می شویم و روی نیمساز این نقطه علامت می زنیم.

در اخر نوبت به رسم منحنی حلقه آستین می رسد برای این کار مانند الگو نقطه ی ۱۱ به ۱۶ و نقطه ی ۱۶ را به علامتی که روی نیمساز زاویه ی ۱۴ زده ایم وصل می کنیم و در نهایت به نقطه ی ۳۲ وصل می کنیم تا بدین ترتیب منحنی استین پشت رسم شود. سپس نقطه ی ۳۰ را به ۳۱ و نقطه ی ۳۱ را به علامتی که روی نیمساز نقطه ی ۲۲ زده ایم وصل می کنیم و در نهایت به نقطه ی ۳۲ وصل می کنیم تا منحنی آستین جلو هم رسم شود.

پست های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن فیلد های دارای * الزامیست *