23 سپتامبر 2021

بلاگ

صفر تا صد آموزش الگوی بالاتنه به روش مولر
آموزش های کوتاه, ترفند الگو

صفر تا صد آموزش الگوی بالاتنه به روش مولر 

روش مولر بهینه ترین و پیشرفته ترین روش در دنیای خیاطی است، این روش به دلیل این که پیچیدگی های روش های دیگری همچون روش گرلاوین را ندارد مورد توجه بسیاری از افراد در دنیای خیاطی گرفته است. به همین دلیل ما در روچی قصد داریم در ادامه شما را با روش مولر و رسم الگوی بالا تنه به روش مولر آشنا کنیم.

 

اندازه گیری های مورد نیاز در روش مولر

قبل از این که شروع به رسم الگو با استفاده از روش مولر کنید نیاز است که ابتدا چند مورد را اندازه گیری کنید، این اندازه ها عبارتند از:

  • برای استفاده از روش مولر باید قد جلو، پهلو، دور باسن، دور کمر، سرشانه، فاصله ی سینه، دور سینه، بلندی سینه و پشت تا زمین اندازه گیری شود.
  • برای اندازه گیری بلندی پشت لباس باید از اولین مهره ی گردن شروع به اندازه گیری شود ولی اندازه گیری بلندی جلو همانند قبل اندازه گیری می شود.
  • نکته ی بعدی که باید در مورد اندازه گیری های روش مولر به آن اشاره کنیم این است که کارور جلو نیز حتما باید در الگو چک شود.
  • اندازه هایی مانند اندازه های بلندی سینه و فاصله ی سینه به فرمول هایی که در روش مولر مورد استفاده قرار می دهیم ارجحیت دارد.

 

رسم الگوی به روش مولر

روش مولر نیز همانند سایر روش ها همچون روش های متریک و گرلاوین دارای مراحلی برای رسم الگو است، به همین دلیل ما در روچی نیز برای این که رسم الگو به روش مولر را بهتر متوجه شوید، این روش را به مراحلی تقسیم کرده ایم تا بتوانید به راحتی از این روش برای رسم الگوهای خود استفاده کنید.

مرحله ی اول،رسم الگوی پشت به روش مولر

در سمت راست کاغذ الگو خط عمودی و صاف رسم می کنیم و آن را شماره ی یک می نامیم، در گام بعدی به اندازه ی بلندی حلقه آستین از ابتدای خط شماره ی یک پایین می اییم و نقطه ای که به آن می رسیم را شماره ی ۲ می نامیم.

در گام بعدی از ابتدای خط شماره ی یک به اندازه ی بلندی پشت پایین می آییم نقطه ای که به آن می رسیم را شماره ی ۳ می نامیم.

دانلود الگو رایگان

در گام بعدی که نیز مشابه دو گام قبلی از ابتدای خط شماره ی یک پایین می اییم اما این بار به اندازه ی خط باسن پایین می آییم و نقطه ای به آن می رسیم را نقطه ی ۴ می نامیم. سپس به اندازه ی قد لباس از ابتدای خط شماره ی ۱ پایین می آییم و نقطه ای که به ان می رسیم را نقطه ی ۵ می نامیم.

از نقطه ی شماره ی ۳ به اندازه ی دو سانتی متر به سمت چپ حرکت می کنیم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی شماره ی ۶ می نامیم.

اگر فردی که الگو برای او دوخته می شود باسن تختی دارد از شماره های ۴ و ۵ از هر کدام به اندازه ی ۲ سانتی متر به سمت چپ حرکت می کنیم و نقاطی که به آن ها می رسیم به ترتیب نقاط ۷ و ۸ می نامیم. سه نقطه ی ۶، ۷ و ۸ را با استفاده از خط کش به هم متصل می کنیم و یک سر آن ها را نیز به نقطه ی ۱ متصل می کنیم، در اثر این اتصال نقطه ی ۹ در کنار شماره ی ۲ خود به خود به وجود می آید ، این نقطه همان پنس زیپ و گودی کمر است.

مرحله ی دوم

از شماره ی ۹ به اندازه ی کارور پشت جدا می کنیم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی شماره ی ۱۰ می نامیم. سپس با استفاده از گونیا خطوطی از نقطه ی ۱۰ به سمت بالا و پایین رسم می کنیم نقاطی که به آن ها می رسیم به ترتیب نقاط ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ هستند.

برای این که به نقطه ی ۱۵ برسیم از نقطه ی ۱۰ به اندازه ی نصف پهنای کف حلقه به علاوه ی یک جدا می کنیم و به نقطه ی ۱۵ می رسیم از این نقطه نیز با استفاده از گونیا خطوطی به بالا و پایین رسم می کنیم نقاطی که به آن ها می رسیم را نقاط ۱۶، ۱۷ و ۱۸ می نامیم.

مرحله ی سوم

در مرحله ی سوم رسم الگو به روش مولر به اندازه ی پشت یقه از نقطه ی ۱ جدا می کنیم و به نقطه ی شماره ی ۱۹ می رسیم. سپس از نقطه ی ۱۹ به اندازه ی دو سانتی متر به سمت بالا می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی شماره ی ۲۰ می نامیم.

در گام بعدی با استفاده از پیستوله هلال یقه را رسم می کنیم. سپس از نقطه ی ۱۱ بسته به این که سرشانه تیز، معمولی و یا افتاده باشد به ترتیب به اندازه ی یک سانتی متر، ۱٫۵ سانتی متر و ۲ سانتی متر جلو می آییم و به نقطه ی شماره ی ۲۱ می رسیم.

نقاط ۲۰ و ۲۱ را به هم متصل می کنیم سپس به اندازه ی سایز سر شانه به علاوه ی یک جدا می کنیم و نقطه ای که به آن می رسی مرا نقطه ی ۲۲ می نامیم. این یک سانت اضافه به این دلیل است که این یک سانت در هنگام دوخت خورد می خورد.

مرحله ی چهارم

به اندازه ی یک چهارم اندازه ی بین نقاط ۱۰ و ۲۱ ، از نقطه ی ۱۰ به سمت بالا حرکت می کنیم و به نقطه ی ۲۳ می رسیم. سپس از نقطه ی ۲۳ به اندازه ی ۱٫۳  به سمت بیرون حرکت می کنیم و به نقطه ی ۲۴ می رسیم.

در گام بعدی باید ابتدای حلقه آستین را رسم کنیم برای این کار با استفاده از پیستوله نقاط ۱۵ و ۲۴ را به هم متصل می کنیم سپس به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۱ تا ۹ به سمت بالا حرکت می کنیم و به نقطه ی ۲۵ می رسیم.

نقطه ای که را به آن رسیده ایم را با استفاده از گونیا به حلقه آستین گونیا می کنیم که به نقطه ی ۲۶ روی حلقه آستین می رسیم.

مرحله ی پنجم

از نقطه ی ۲۰ به اندازه ی ۵ سانتی متر به سمت چپ حرکت می کنیم و به نقطه ی ۲۷ می رسیم ، این نقطه را به خط ۲۵-۲۶ گونیا می کنیم که نقطه ی ۲۸ بدست می آید، سپس با استفاده از گونیا از نقطه ی ۲۸ خطی به سمت پایین رسم می کنیم.

از نقطه ی ۲۶ به اندازه ی ۰٫۷۵ سانتی متر به سمت بالا و پایین حرکت می کنیم و نقاطی که به آن ها می رسیم را به ترتیب ۲۹ و ۳۰ می نامیم.

بعد پنس حلقه آستین ایجاد می شود، در گام بعدی خط ۲۷-۲۸ را قیچی می کنیم تا لقی حلقه را ببندیم، این کار باعث می شود که لقی حلقه استین گرفته شود و محلی برای برآمدگی کتف ایجاد شود.

در گام بعدی نیاز است که خط سرشانه مجددا رسم شود به همین دلیل با استفاده از خط کش خطی در ابتدا و انتهای نقاط ۲۰ و ۲۱ رسم می کنیم، سپس به اندازه ی یک سانتی متر از نقطه ی ۲۰ به سمت بالا حرکت می کنیم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۳۱ می نامیم. بعد از نقطه ی ۳۱ خط موازی با خط ۲۰-۲۲ رسم می کنیم روی این خط به اندازه ی سایز سر شانه به علاوه ی یک جدا می کنیم و به نقطه ی ۳۲ می رسیم.

در گام اخر رسم الگوی پشت با کمک قسمت صاف پیستوله نقاط ۳۲ و ۲۴ را به وصل می کنیم که این کار موجب کامل شدن حلقه آستین می شود.

مرحله ی ششم، رسم الگوی جلو در روش مولر

اگر خانمی دارای باسن بزرگی باشد برای این که از پهلوها بیرون بیاییم از نقاط ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به اندازه ی ۱۰ سانتی متر به سمت جلو حرکت می کنیم و یک خط عمودی رسم می کنیم. سپس به اندازه ی نصف کف حلقه به علاوه ی یک از نقطه ی ۳۳ جلو می اییم و به نقطه ی ۳۷ می رسیم.

از نقطه ی ۳۷ با استفاده از گونیا خطوطی در بالا و پایین رسم می کنیم و نقاطی که به ان ها می رسیم را نقاط ۳۸، ۳۹ و ۴۰ می نامیم.

مرحله ی هفتم

به اندازه ی فاصله ی نقاط ۱۰ تا ۲۳ از نقطه ی ۳۷ بالا می آییم و به نقطه ی ۴۳ می رسیم. سپس به اندازه ی فاصله ی نقاط ۱۰ تا ۲۱ منهای ۲ ، از نقطه ی ۳۷ بالا می آییم و به نقطه ی ۴۱ می رسیم.

اگر پنس لقی در الگوی پشت بسته شده به دلیل این که حلقه ی پیش نیم ساعت کوتاه تر از حلقه ی پشت است فاصله ی نقاط ۱۰ تا ۲۱ را در گام قبلی باید منهای نیم کنیم.

سپس به اندازه ی فاصله ی نقاط ۴۱ تا ۳۷ ، از نقطه ی ۳۷ به اندازه ی این شعاع و به اندازه ی شش سانتی متر را پرگاری کنید. نصف روی خط پرگاری به اندازه ی نصف دور سینه جلو می رویم و به نقطه ی ۴۲ می رسیم. توجه داشته باشید که این کار برای لباس های جذب انجام می شود زیرا در لباس های دیگر اندازه ی نصف دور سینه مهم نیست زیرا نهایتا نیاز خواهد بود که به اندازه ی ۳ سانتی متر روی خط پرگاری جلو برویم.

نقاط ۴۲ و ۴۳ را به هم وصل می کنیم و به اندازه ی نصف این خط جلو می رویم و به نقطه ی ۴۴ می رسیم. سپس یک سانتی متر از نقطه ی ۴۴ به سمت جلو حرکت می کنیم و به نقطه ی ۴۵ می رسیم با هلال ملایم پیستوله نقاط ۴۲ را به ۴۵ و با کمک هلال تیز پیستوله نقاط ۴۳ را به ۳۳ وصل می کنیم تا حلقه آستین جلو رسم شود.

پس از پایان این مرحله بررسی کنید که اگر کارور جلو به اندازه ی طبیعی نبود با دست ۴۴ تا ۴۵ را اصلاح کنید.

مرحله ی هشتم

از نقطه ی ۳۷ به اندازه ی بزرگی پیش سینه همراه با آزادی دلخواه که در لباس های گشاد می تواند تا ۲ سانت هم باشد پیش می رویم و به نقطه ی ۴۶ می رسیم از نقطه ی ۴۶ با استفاده از گونیا خطوطی به بالا و پایین رسم می کنیم که به نقاط ۴۷، ۴۸ و ۴۹ می رسیم، این خط همان خط وسط جلو است.

سپس به اندازه ی کرست پیش از نقطه ی ۴۷ بالا می رویم به و نقطه ی ۵۰ می رسیم، توجه داشته باشید که این نقطه همیشه از نقطه ی یک بالاتر است. از نقطه ی ۴۶ به اندازه ی نصف فاصله ی سینه گونیایی کرده و به نقطه ی ۵۱ می رسیم. سپس از این نقطه خطی از بالا به پایین رسم می کنیم که به نقاط ۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ می رسیم که این خط همان خط فاصله ی سینه است.

سپس از نقطه ی ۵۰ به اندازه ی پشت یقه به سمت داخل حرکت می کنیم که به نقطه ی ۵۶ می رسیم. بعد به اندازه ی پشت یقه به علاوه ی ۲-۱٫۵ سانتی متر پایین می اییم که به نقطه ی ۵۷ می رسیم.

از نقطه ی ۵۷ به اندازه ی یک سانت گونیایی داخل شده و به نقطه ی ۵۸ می رسیم. در نهایت برای این که هلال یقه ی جلو بدست آید با استفاده از هلال پیستوله نقاط ۵۸ تا به ۵۶ وصل می کنیم.

مرحله ی نهم

در این مرحله به اندازه ی نقاط ۵۱ تا ۵۲ ، ۱۰ تا ۱۲ سانت را پرگاری می کنیم و بعد از نقطه ی ۴۲ به اندازه ی سایز سرشانه جدا می کنیم که به نقطه ی ۵۹ می رسیم. بعد به اندازه ی فاصله ی نقاط ۵۲ تا ۵۶ از نقطه ی۵۹ به سمت جلو حرکت می کنیم و روی خط سرشانه کم می کنیم که نقطه ی ۶۰ بدست آید.

سپس از نقطه ی ۶۰ روی خط فاصله ی سینه به اندازه ی بلندی مرکز سینه جدا می کنیم که به نقطه ی ۶۱ می رسیم. بعد به اندازه ی فاصله ی نقاط ۶۰ تا ۶۱ روی خط ۶۱-۵۲ جلو می رویم و به نقطه ی ۶۲ می رسیم بعد این نقطه ی را به نقطه ی ۵۶ وصل می کنیم.

سپس به اندازه ی یک سانت از نقاط ۵۶، ۶۲، ۶۰ و ۴۲ به سمت پایین می اییم که به ترتیب به نقاط ۶۳، ۶۴، ۶۲و ۶۶ می رسیم. این خطوط سرشانه ی اصلی ما هستند.

در پایان این مرحله رسم الگو جلو پایان می یابد.

مطالب مشابه:

 

 

مرحله ی دهم

پنس ها:

برای این که پنس بزر جلو نیاز به کنترل جزئی کمر داریم به همین دلیل از نقطه ی ۳۸، روی خط ۴۷-۳۸ به اندازه ی یک چهارم کمر منهای یک به سمت چپ حرکت می کنیم نقطه ای که به آن می رسیم نقطه ی ۶۷ می نامیم. توجه داشته باشید که فاصله ی بین نقاط ۶۷ تا ۴۷ مقدار پنس بزرگ هستند.

اگر نقطه ی ۶۷ داخل الگو قرار گیرد به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۴۷ تا ۶۷ از نقطه ی ۵۳ به اطراف حرکت می کنیم به نقاط ۶۸ و ۶۹ می رسیم که این دو نقطه از بالای خط کمر به نقطه ی ۶۱ می رسند.

اگر فردی زیر سینه چاق و پری داشته باشد نقطه ی ۶۷ روی ۴۷ یا خارج از آن می افتد.

مرحله ی یازدهم

در این مرحله باید کنترل جزئی باسن انجام شود. به همین دلیل به اندازه ی یک چهارم کمر منهای ۱ به علاوه ی ۲ از نقطه ی ۳۹ به سمت نقطه ی ۴۸ به سمت بیرون می رویم و به نقطه ی ۷۰ می رسیم. اگر نقطه ی ۷۰ داخل الگو قرار گیرد به همان اندازه از دو طرف نقطه ی ۵۴ جدا کرده و به نقاط ۷۱ و ۷۲ می رسیم سپس نقطه ی ۷۲ به ۶۹ و نقطه ی ۷۱ را به ۶۸ وصل می کنیم.

حال اگر نقطه ی ۷۰ خارج از ۴۸ باشد یعنی طول پنس کمر ۱۴ تا ۱۶ سانت است و اگر نقطه ی ۷۰ داخل ۴۸ باشد یعنی انتهای پنس نقطه ی ۵۴ است.

مرحله ی دوازدهم

در این مرحله باید کنترل کلی کمر انجام شود. به این منظور ابتدا فاصله ی بین نقاط ۶۷ تا ۳۴ را اندازه می گیریم بعد روی نقطه ی ۱۶ به سمت نقطه ی ۶ می رویم در نهایت نقطه ی ۷۳ نقطه ای خواهد بود که به  اندازه ی نصف دور کمر و آزادی دلخواه صفر تا ۴ سانتی باشد.

فاصله ی نقاط ۷۳ تا ۶ را تقسیم بر ۲ می کنیم و نصف این فاصله را برای پنس بزرگ پشت و نصف دیگر را برای پنس پهلوها در نظر می گیریم.

سپس برای این که پنس بزرگ پشت را رسم کنیم از نقطه ی ۲۸ خطوطی با استفاده از گونیا به بالا و پایین رسم می کنیم نقاطی که به آن ها می رسیم نقاط ۵، ۷۴، ۷۶ و ۷۷ است. بعد به اندازه ی نصف فاصله ی نقاط ۷۳ تا ۶ را از دو طرف نقطه ی ۷۵ جدا می کنیم و به نقاط ۷۸ و ۷۹ می رسیم.

بلند پنس پشت در بالا و پایین خط کمر ۱۶-۱۴ سانت است که این طریق به نقاط ۸۰ و ۸۱ می رسیم.

بقیه ی خط کمر را نصف می کنیم و از نقاط ۱۶ و ۳۴ به سمت جلو حرکت می کنیم و به نقاط ۸۲ و ۸۳ می رسیم که ۵-۴ سانتی متر پایین تر از نقاط ۱۵ و ۳۳ وصل می شوند که به نقاط ۸۴ و ۸۵ می رسیم.

مرحله ی سیزدهم

فاصله ی بین نقاط ۷۰ تا ۳۵ را اندازه گیری می کنیم و بعد از نقطه ی ۱۷ به سمت نقطه ی ۷ می رویم و به اندازه ی نصف باسن و اندازه ی دلخواه ۰ تا ۲ سانت برای  لباس های شب و ۲-۴ سانت برای لباس های دیگر جدا می کنیم ، اگر این نقطه خارج از نقطه ی ۷ بیافتد به همان میزانی که کم آورده ایم از نقاط ۱۷ و ۳۵ به سمت بیرون حرکت می کنیم و نقاطی که به آن ها می رسیم را نقاط ۸۶ و ۸۷ می نامیم، در گام بعدی این دو نقطه را تا پایین الگو به طور مستقیم ادامه می دهیم و به نقاط ۸۸ و ۸۹ می رسیم.

اما اگر نقطه ای که به آن می رسیم روی نقطه ی ۷ باشد، نقاط کمر به نقاط ۱۷ و ۳۵ رسم می شوند و به سمت پایین الگو می روند.

اما اگر این نقطه داخل نقطه ی ۷ باشد برای این ک انتهای پنس ها درست شود این مقدار به دو پنس بزرگ و جلو داده می شود.

مرحله ی چهاردهم

این مرحله، مرحله ی رسم پنس کنفورماسیون است. اگر فردی دور سینه او زیر ۱۰۰ سانت باشد قسمت قائمه ی گونیا را روی نقطه ی سینه قرار می دهیم تا یک ضلع آن روی خط ۶۰-۶۱ قرار گیرد، ضلع دیگر گونیا خط پنس است.

اما اگر فرد اندازه ی دور سینه او بالای ۱۰۰ باشد یک ضلع گونیا را روی وسط فضایی که بین سر شانه ایجاد شده قرار می دهیم به طوری که زوایه ی قائمه روی نقطه سینه باشد.

مرحله ی پانزدهم

بعد از این که محل پنس زیر حلقه مشخص شد از خط پنس تا نوک سینه را قیچی می کنیم. در گام بعدی پنیس سر شانه را می بندیم بعد کاغذی را زیر پنس باز شده می گذاریم و مجددا برای کشیدن پنس از مرکز ۳-۲ سانت به سمت پنس بیرون می آییم.

در گام بعدی برای این که پنس زیر سینه کوتاه تر شود از مرکز سینه ۳-۲ سانت پایین آمده و مجددا پنس را رسم می کنیم.

مرحله ی شانزدهم

در این مرحله به برش سرشانه می رسیم برای این کار ابتدا پنس سرشانه را می بندیم بعد به دلیل این که این پنس وسط سرشانه قرار ندارد از نقطه ی وسط سرشانه خطی به نوک سینه وصل می کنیم از وسط خطی که به تازگی رسم کرده ایم به فاصله ی ۶ سانت از بالا و پایین پنس ماهیچه ای می کشیم و برش می دهیم.

همین کار را در الگوی پشت انجام می دهیم اما هیچ پنسی را برش نمی دهیم.

مرحله ی هفدهم

در مرحله ی اخر نوبت به برش عصایی یا پرنسسی می رسد. به همین دلیل از نقطه ی ۳۷ به اندازه ی ۸ سانت به سمت بالا حرکت می کنیم ین نقطه را با پیستوله به نقطه ی ۶۱ وصل می کنیم. برای این که برش عصایی ایجاد کنیم در دو طرف برش ۱-۰٫ سانتی لقی می گیریم و به نقطه ی ۶۱ می رسیم.

اگر این الگو برای خانم هایی است که روی سینه ی خالی دارند باید ۱٫۵-۱ سانت لقی در نظر بگیریم و باید پنس زیر سینه و نوک پنس بزرگ را کوتاه کنیم. در پایان در الگوی پشت با استفاده از پیستوله نقطه ی ۳۰ را به نقطه ی ۸۰ وصل می کنیم.

پست های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن فیلد های دارای * الزامیست *

خرید پارچه تا 50 درصد تخفیف در جشنواره تابستانه روچی!مشاهده محصولات
+ +