پکیج تخفیفی شماره ۳۵

پکیج تخفیفی شماره ۳۵

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

۱-حریر طرحدار ۱/۳۰ متر rft2024
۲-حریر ساده نارنجی ۰/۸۰ متر rft1019
۳-نخی طرحدار ۱/۷۰ متر rft2055
۴-نخی راه راه ۲ متر rrc2073
۵-حریر تافته فونیکس کرم ۲متر rft1022

 

در انبار موجود نمی باشد