پکیج تخفیفی شماره ۴۵

پکیج تخفیفی شماره ۴۵

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

کرپ فیروزه کرم ۰/۷۰ متر rft1022
حریر طرحدار ۰/۵ متر rft2004
کرپ فیوره صورتی ۰/۸۰ متر rft1022
کرپ نخی طرحدار ۰/۹۰ متر rrc2031
کرپ لمه ۱/۵ متر rrc1004

در انبار موجود نمی باشد