پکیج تخفیفی شماره  48

پکیج تخفیفی شماره 48

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

پکیج شماره ۴۸
۱- جنس پارچه: ژاکارد سبز آبی متر. ۱/۵

۲-جنس پارچه: کرپ نخ گلدار متر. ۱

۳-جنس پارچه: کرپ حریر نارنجی  متر. ۲/۹۰

 

در انبار موجود نمی باشد