استفاده از یک پایه میله ای برای نگه داشتن قرقره نخ

استفاده از یک پایه میله ای برای نگه داشتن قرقره نخ

آیا شما هم مثل بیشتر خیاطان با قرقره های نخی مشکل دارید و از زمین افتادن قرقره های نخی و گم و گور شدن آنها اذیت میشید، ما یک ترفند جالب در این ویدیو برای شما داریم.