استفاده از یک پایه میله ای برای نگه داشتن قرقره نخ

آیا شما هم مثل بیشتر خیاطان با قرقره های نخی مشکل دارید و از زمین افتادن قرقره های نخی و گم و گور شدن آنها اذیت میشید، ما یک ترفند جالب در این ویدیو برای شما داریم.