23 سپتامبر 2021

بلاگ

آموزش کامل انواع الگوی زنانه ( الگوی سارافون و تونیک )
ترفند الگو

آموزش کامل انواع الگوی زنانه ( الگوی سارافون و تونیک ) 

در این سری از آموزش های سایت روچی تصمیم داریم شما را با الگوی زنانه ای همچون سارافون و تونیک  آشنا کنیم پس با ما همراه باشید.

 

رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک

قبل از این که به سراغ رسم الگوی خیاطی گفته شده برویم قصد داریم شما با رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک آشنا کنیم. به دلیل این که الگوی اولیه ی لباس هایی همچون سارافون و تونیک مشابه ی یکدیگر هستند نیاز است که قبل از آشنایی با الگوی این لباس ها با نحوه ی رسم الگوی اولیه ی این لباس آشنا شوید.

مرحله ی اول رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک

در مرحله ی اول ابتدا به اندازه ی ۳ سانتی متر از بالای الگو و سمت چپ کاغذ الگو به سمت داخل می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را صفر می نامیم. سپس از نقطه ی صفر به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۲ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱ برسیم. در گام بعدی به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۰ پایین می آییم تا به نقطه ی ۲ برسیم. به اندازه ی یک دهم دور سینه به علاوه ی ۱۲٫۵ سانتی متر به علاوه ی ۱ تا ۳ سانتی متر از نقطه ی ۲ پایین می آییم تا به نقطه ی ۳ برسیم.

از نقطه ی ۲ به اندازه ی قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم تا به نقطه ی ۴ برسیم. از نقطه ی ۴ به اندازه ی قد کمر تا باسن پایین می آییم و نقطه ای که به آن می رسیم را ۵ می نامیم. از نقاط ۰، ۳، ۴ و ۵ خطوطی عمود در عرض الگو رسم می کنیم. سپس از نقطه ی ۴ به اندازه ی دو سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۶ برسیم. از نقطه ی ۵ نیز به اندازه ی ۲ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۷ برسیم. در گام بعدی نقطه ی ۶ را به نقطه ی ۷ وصل می کنیم و نقطه ی ۷ را نیز به نقطه ی ۲ وصل می کنیم.

پس از اتصال نقطه ی ۷ به نقطه ی ۲ روی خطی که در امتداد نقطه ی ۳ رسم کرده ایم نقطه ای بوجود می اید که این نقطه را نقطه ی ۸ می نامیم.

دانلود الگو رایگان

مرحله ی دوم رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک

از نقطه ی ۸ به اندازه ی نصف کارور پشت به علاوه ی ۰٫۵ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۹برسیم. از نقطه ی ۹ به سمت  بالا گونیا می کنیم و نقطه ای که روی خطی که در امتداد خط صفر بوجود می اید را ۱۰ می نامیم. از نقطه ی ۱۰ به اندازه ی ۵ سانتی متر به سمت پایین می آییم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم. از نقطه ی ۱ به اندازه ی سرشانه به علاوه ی ۱ سانتی متر به صورت خط کجی جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۱ برسیم.

سپس به اندازه ی نصف خط ۱ به ۱۱ از نقطه ی ۱ جلو می رویم تا به نقطه ی ۱۲ می رسیم، این کار برای پنس سرشانه پشت انجام می شود. در گام بعدی به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۲ روی خط کج ۱-۱۱ به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۳ برسیم. به همین اندازه یعنی به اندازه ی ۰٫۵ سانتی متر از نقطه ی ۱۲ روی خط کج۱-۱۱ به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۱۴ برسیم.

از نقطه ی ۱۲ به اندازه ی ۵ سانتی متر به صورت خطی صاف به سمت پایین می آییم. از نقطه ی ۱۵ به اندازه ی ۱ سانتی متر به سمت وسط پشت و به سمت چپ می رویم تا به نقطه ی ۱۶ برسیم. سپس نقاط ۱۳ و ۱۴ را به نقطه ی ۱۶ وصل می کنیم. حال می خواهیم نقطه ی موازنه ی پشت را پیدا کنیم نقطه ای که پیدا می کنیم را نقطه ی الف می نامیم.

از نقطه ی ۹ به اندازه ی نصف خط ۹ به ۱۱ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی ۱۷ برسیم. از نقطه ی ۱۷ نیز به اندازه ی یک سوم خط ۹-۱۷ به سمت بالا می رویم تا به نقطه ی الف برسیم.

مرحله ی سوم رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک

از نقطه ی ۸ به اندازه ی یک چهارم دور سینه به علاوه ی ۱ تا ۲ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۸ برسیم. از نقطه ی ۶ به اندازه ی یک چهارم دور کمر به علاوه ی ۳ سانتی متر ساسون به علاوه ی ۰٫۵ تا ۱ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۱۹ برسیم.

از نقطه ی ۷ به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی صفر تا ۲ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۲۰ برسیم. سپس نقاط ۱۸ به ۱۹، ۱۹ به ۲۰ و ۱۱ به ۱۹ را وصل می کنیم. نقاط ۱۷ به ۱۸ را نیز با استفاده از خطی هلالی شکل به هم متصل می کنیم. در گام بعدی از نقطه ی ۶ به اندازه ی نصف خط ۹-۶ جلو می رویم تا به نقطه ی ۲۱ برسیم.

نقطه ی ۲۱ را امتداد می دهمی تا به خط کمر برسیم و نقطه ای به آن می رسیم را نقطه ی ۲۲ می نامیم نقطه ی ۲۲ را نیز تا خط باسن امتداد می دهیم تا به نقطه ی ۲۳ برسیم. از نقطه ی ۲۲ به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۲۴ برسیم. مجددا از نقطه ی ۲۲ به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر و این بار به سمت چپ می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۲۵ می نامیم.

حال علامت های ساسون را به هم وصل می کنیم. توجه داشته باشید که طول ساسون با توجه به مدل متغییر هستند. تا این جا قسمت پشت الگو به اتمام رسید، برای صرفه جویی در مصرف کاغذ بقیه ی الگو را جدا می کنیم و روی قسمت پشت گذاشته و خطوط اولیه ای مانند خط کمر، باسن، گردن و سینه را کپی می کنیم.

 

 

مرحله ی چهارم رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک: رسم الگوی جلو

پس از کپی کردن خطوط اولیه، به دلیل این که اخرین نقطه ای که در قسمت پشت الگو به آن رسیدیم نقطه ی ۲۷ است، پس نقطه ای که در گوشه ی گردن جلو قرار دارد را نقطه ی ۲۸ می نامیم. از نقطه ی ۲۸ به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۷ سانتی متر به سمت جلو می رویم تا به نقطه ی ۳۲ برسیم.

سپس از نقطه ی ۲۸ به اندازه ی یک پنجم دور گردن منهای ۰٫۲ سانتی متر به سمت پایین می رویم تا به نقطه ی ۳۳ برسیم. در گام بعدی از نقطه ی ۳۲ به اندازه ی پهنای ساسون یا همان یک دهم دور سینه منهای ۱٫۸ سانتی متر به سمت جلو می رویم تا به نقطه ی ۳۴ برسیم.

از نقطه ی ۲۹ به اندازه ی نصف کارور جلو به علاوه ی نصف پهنای جلو به سمت راست می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۳۵ می نامیم. به اندازه ی یک چهارم دور سینه به علاوه ی ۲ تا ۳ سانتی متر از نقطه ی ۲۹ جلو می رویم تا به نقطه ی ۳۶ برسیم. سپس از نقطه ی ۳۰ به اندازه ی یک چهارم دور کمر به علاوه ی سه سانتی متر ساسون به علاوه ی ۱٫۵ تا ۳ سانتی متر به سمت راست می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۳۷ می نامیم.

در گام بعدی از نقطه ی ۳۱ به اندازه ی یک چهارم دور باسن به علاوه ی ۰ تا ۲ سانتی متر جلو می رویم تا به نقطه ی ۳۸ برسیم. سپس نقاط ۳۶ به ۳۷ و نقاط ۳۷ به ۳۸ را وصل می کنیم.

به اندازه ی ۶٫۵ سانتی متر از خط گردن یا همان خطی که در امتداد نقطه ی ۸ قرار دارد به صورت قائمه و نا محدود به سمت پایین می اییم.

الگوی پیراهن مردانه

مرحله ی پنجم  رسم الگوی بالاتنه زنانه به روش متریک

در مرحله ی پنجم رسم الگوی بالاتنه ی زنانه از نقطه ی ۳۴ به صورت کج پایین می آییم و سرشانه را روی خط نامحدود پیدا می کنیم تا نقطه ی ۳۹ برسیم. از نقطه ی ۳۵ به اندازه ی یک سوم خط ۲۹-۳۳ به سمت بالا می رویم و آن را نقطه ی ۴۰ یا نقطه ی (ب) می نامیم. نقطه ی ب همان نقطه ی موازنه ی جلو خواهد بود.

سپس نقطه ی ۳۴ را به نقطه ی ۳۸ متصل می کنیم و نقطه ی ۳۹ را به نقطه ی ۴۰ یا همان نقطه ی ب  وصل می کنیم. نقطه ی ۴۰ را نیز با استفاده از هلال حلقه به نقطه ی ۴۶ متصل می کنیم. در گام بعدی از نقطه ی ۲۹ به اندازه ی نصف فاصله ی سینه به سمت راست می رویم تا به نقطه ی ۴۱ برسیم. از نقطه ی ۴۱ خطی رسم می کنیم و این خط را تا خط کمر امتداد می دهیم تا به نقطه ی ۴۲ برسیم.

از نقطه ی ۴۳ نیز خطی تا خط باسن امتداد می دهیم تا به نقطه ی ۴۴ برسیم. سپس از نقطه ی ۴۱ به اندازه ی ۲ سانتی متر پایین می آییم تا به نقطه ی ۴۵ برسیم. در گام بعدی از نقطه ی ۴۱ به اندازه ی ۱٫۵ سانتی متر به سمت راست می رویم و نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه  ی ۴۶ می نامیم به همین اندازه از نقطه ی ۴۱ به سمت راست می رویم و نقطه ی بدست آمده را نقطه ی ۴۷ می نامیم.

در نهایت نقاط ۳۲ و ۳۴ را به نقطه ی ۴۵ متصل می کنیم، علامت های ساسون را نیز به نقاط ۴۵ و ۴۳ متصل می کنیم.

 

مطالب مشابه:

 

مرحله ی ششم ، تغییرات اولیه برای الگوی آستین و بالاتنه

اندازه و تغییراتی که برای الگوی استین نیاز است عبارتند از: دور بازو، قد استین و اندازه ی مجموع حلقه آستین جلو و پشت.

تغییرات الگوی زنانه بالاتنه نیز عبارتند از:

  • در الگوی جلو گوشه ی سرشانه ی شماره ی ۳۹ را به شماره ی ۵ تغییر می دهیم.
  • در الگوی جلو نقطه ی ۴۰ را به نقطه ی ۶ تغییر نام می دهیم.
  • در الگوی پشت شماره ی ۱۱ گوشه ی سرشانه را به شماره ی ۸ تغییر می دهیم.
  • نقطه ی موازنه ی الف در الگوی پشت را به نقطه ی ۹ تغییر نام می دهیم
  • شماره های ۱۸ و ۳۶ را نیز به شماره ی ۱۰ تغییر نام می دهیم.

الگوی زنانه سارافون

سارافون یک لباس زنانه پرطرفدار است به گونه ای که می توان گفت شاید کمتر خانمی باشد که در کمد خود سارافون نداشته باشد. سارافون ریشه ی روسی دارد، در فرهنگ روسی  لباس سنتی و بلندی است که سرتاپا را می پوشاند و به شکل ذوزنقه است. سارافون انواع مختلفی دارد،

ما ایرانی ها معمولا به لباس هایی سارافون می گوییم که آستین نداشته باشد به عبارت ساده تر مانتوهایی که آستین نداشته باشند را جزو دسته ی سارافون ها به حساب می آوریم، اما واقعیت این است که سارافون ها تنها به نوعی که گفتیم یعنی نوع بی آستینی که شباهت زیادی به مانتو دارد خلاصه نمی شود و همان طور که گفتیم انواع مختلفی دارد از جمله این سارافون ها می توان به سارافون خانگی، سارافون جلو بسته، سارافون جلو باز، سارافون کوتاه، سارافون بلند، سارافون مجلسی، سارافون حریر و .. اشاره کرد و تنها ویژگی مشترک این سارافون ها این است که همه ی آن ها استین ندارند.

 

سارافون ها تنها به نوعی که گفتیم یعنی نوع بی آستینی که شباهت زیادی به مانتو دارد خلاصه نمی شود

 

 

سارافونی که قصد بررسی الگوی آن را داریم به صورت زیر است:

برای رسم الگوی این سارافون باید الگوی اولیه را بکشید، این الگو باید بدون پنس سرشانه باشد، حال باید پنس بزرگ را از پهلو رد کنید. سپس کمر را برش داده و یک کمری دامن به پهنای ۵ تا ۷ سانتی متر اندازه دور کمر آماده می کنیم.

به اندازه ی ۳ تا ۴ سانتی متر از کمر جلو بیرون رفته، گوشه ی گردن را دو سانتی متر گشاد می کنیم و به وصل می کنیم. در گام بعدی به اندازه ی دو سانتی متر از لبه ی سرشانه به سمت داخل می رویم و به کنار جای پنس اولیه وصل می کنیم، در نهایت روی یقه یک لقی ۱ تا ۱٫۵ سانتی متری می بندیم.

از لبه و گوشه ی گردن به اندازه ی ۲ سانتی متر جلو می رویم به همین اندازه در گودی گردن نیز جلو می رویم و هلال یقه را نیز رسم می کنیم. سپس به اندازه ی ۲ سانتی متر از لبه ی سرشانه به سمت داخل می رویم، به اندازه ی ۷ تا ۱۰ سانتی متر از پهلو به سمت داخل می رویم و این دو نقطه را به هم متصل می کنیم.

در نهایت دامن جلو را کامل می کنیم تا یک جلوی کامل آماده شود، در گام بعدی از زیر پنس بزرگ سمت راست تا دم یک برش می زنیم و این را در موقع دوخت چاک می زنیم.

توجه داشته باشید پارچه ی مورد نیاز برای این سارافون به اندازه ی یک قد از سرشانه تا بلندی لباس به علاوه ی ۱۰ سانتی متر کافی است.

 

 

رسم الگوی زنانه تونیک

حال به سراغ رسم الگوی تونیک می رویم. تونیکی که قصد توضیح الگوی آن را داریم به شکل زیر است.

 

برای رسم الگوی این تونیک ابتدا باید الگوی اولیه ای که در بالا به آن پرداختیم را رسم کنید، در گام بعدی به اندازه ی ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر از قسمت پایین الگو به سمت بالا می آییم و به همین مقدار به سمت بیرون می رویم تا یک مربع تشکیل شود و گوشه ی آن را نیز هلال کنید.

حال نوبت به پشت تونیک می رسد، برای پشت تونیک کارهای زیر را انجام می دهیم.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که همانند تصویر زیر هلال a و  b باید هم اندازه باشند. حال نوبت به قسمت جلوی الگو و یقه هفت لباس می رسد که باید آن را طراحی کنیم. در گام بعدی باید لقی یقه را بگیریم و باید پیلی های لباس را رسم کنیم.

سپس  باید اوزمان های ۱٫۵ تا ۲ سانتی متری را رسم می کنیم. در این مرحله نوبت به سجاف جلوی لباس می رسد، برای این کار باید نواری به پهنای ۴ تا ۶ سانتی متر برش بزنیم. همان طور که در تصویر تونیک مشاهده می کنید گوشه های تونیک آویزان است، در این مرحله باید گوشه های آویزان تونیک را طراحی کنیم.

در نهایت الگوی پشت را باید طراحی کنیم که مانند شکل زیر الگوی نهایی پشت و جلو باید به صورت زیر باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم اگر به تازگی وارد حرفه ی خیاطی شده اید و یا این که هنوز در این زمینه مبتدی هستید می توانید برای یادگیری بیشتر و آشنایی بیشتر با انواع الگوهای خیاطی و پارچه ها به سایت روچی مراجعه کنید.

پست های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

پر کردن فیلد های دارای * الزامیست *

خرید پارچه تا 50 درصد تخفیف در جشنواره تابستانه روچی!مشاهده محصولات
+ +