پکیج تخفیفی شماره ۱۵

پکیج تخفیفی شماره ۱۵

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-حریر گلدار : ۱/۵متر /عرض۱۵۰
?۲-کرپ ابی :۱/۵ متر /عرض۱۵۰
?۳-مخمل مشکی قرمز : ۸۰ سانتیمتر /عرض ۱۶۰
?۴-تریکو زرشکی : ۱/۷۰ متر/عرض۱۵۰

در انبار موجود نمی باشد