پارچه ملحفه ای آنجل طرح 1

پارچه ملحفه ای آنجل طرح 1

دسته بندی: پارچه متری

اندازه استاندارد ملحفه یک نفره 140 در 250 سانتیمتر

اندازه استاندارد ملحفه دو نفره بزرگ  240 در 250 سانتیمتر

اندازه استاندارد ملحفه دو نفره کوچک  210 در 250 سانتیمتر

در انبار موجود نمی باشد