پارچه ژاکارد تافته پاچه ژاکارد تافته

پارچه ژاکارد تافته

دسته بندی: پارچه متری > پارچه ژاکارد

پارچه خشک و آهار دار

فروش به صورت متری

در انبار موجود نمی باشد