پکیج تخفیفی شماره ۱۹

پکیج تخفیفی شماره ۱۹

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانتیمتر

حریر راه راه ۲/۳۰ متر

تور گل برجسته۰/۴۰ سانت

فلامنت طرحدار ۰/۹۰ سانت

کنفی ساده ۱/۲۰ متر

کنفی راه راه ۱ متر

code: RPG0019

 

در انبار موجود نمی باشد