پکیج تخفیفی شماره ۹

پکیج تخفیفی شماره ۹

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-اسکاچی نازک کله غازی : ۱/۵ متر /عرض۱۵۰
?۲-حریر اهاردار گلدار : ۶۰ سانتیمتر /عرض۱۵۰
?۳-کرپ حریر سوزنی : ۲/۱۰متر /عرض۱۵۰
?۴-کرپ السا سورمه ای : ۹۵ سانتیمتر/عرض۱۵۰
.

در انبار موجود نمی باشد