پکیج تخفیفی شماره ۱۲

پکیج تخفیفی شماره ۱۲

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-داماسک : ۱/۴۰متر /عرض۱۵۰
?۲-نخی طرح بته جقه : ۱/۳۰متر /عرض۱۵۰
?۳-کرپ السا صورتی : ۱/۹۰متر /عرض۱۵۰
?۴-حریر گلدار : ۱/۴۰متر/عرض۱۵۰

در انبار موجود نمی باشد