پکیج شماره ۲

پکیج شماره ۲

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود تدارد
از بالا
?۱-حریر لمه دار پوست ماری : ۱،۳۰متر /عرض
?۲-اسکاچی نازک لمه دار :۲ متر /عرض۱۵۰
?۳-سیلک طرحدار : ۲متر /عرض۱۵۰

در انبار موجود نمی باشد