پکیج شماره ۴

پکیج شماره ۴

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-گیپور سفید : نیم متر /عرض۱،۲۰
?۲-کرپ جودون زرد : ۱،۲۵متر /عرض۱۵۰
?۳-نخی گلدار(خرجکار) : ۱،۷۰متر /عرض۷۰
?۴-کرپ السا سورمه ای : ۱ متر/ عرض۱۵۰
?۵-حریر طرحدار گلبهی : ۱،۴۰متر/عرض۱۵۰
?۶-کرپ جودون ابی اسمانی : ۱،۵متر/عرض۱۵۰

در انبار موجود نمی باشد