پکیج شماره ۵

پکیج شماره ۵

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-حریر طرحدار : ۱متر /عرض ۱۵۰
?۲-کرپ حریر سوزنی سبز : ۱،۲۰ متر /عرض۱۵۰
?۳-حریر گلدار : ۱متر /عرض۱۵۰
?۴-کرپ حریر سوزنی کاربنی: ۳متر/ عرض۱۵۰
?۵-مازراتی طرحدار : ۱،۴۰متر/عرض۱۵۰
?۶-کرپ جودون ابی اسمانی : ۲،۴۰متر/عرض۱۵۰

در انبار موجود نمی باشد