پکیج شماره ۶

پکیج شماره ۶

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-حصیری طرح سنتی : نیم متر /عرض۱۲۰
?۲-کرپ اسکاچی زرد : ۱،۵ متر /عرض۱۵۰
?۳-حریر گلدار : ۱،۲۰متر /عرض۱۵۰
?۴-اسکاچی ساده رنگ یشمی: ۳متر/ عرض۱۵۰
?۵-نخی گلدار : ۱متر/عرض۱۵۰
?۶-کرپ اسکاچی خردلی: ۱.۵متر/عرض۱۵۰
.

در انبار موجود نمی باشد