پکیج شماره ۸

پکیج شماره ۸

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا
?۱-گیپور سفید : ۱،۵متر /عرض۱۲۰
?۲-کرپ جودون زرد :۲ متر /عرض۱۵۰
?۳-سیلک ابریشم طرحدار : ۱،۵متر /عرض۱۵۰
?۴-کرپ جودون بنفش : ۶۰سانت/ عرض۱۵۰
?۵-حریر جوی ابی : ۱،۱۰متر/عرض۱۵۰
?۶-کرپ السا سورمه ای : ۱،۴۰متر/عرض۱۵۰
.

در انبار موجود نمی باشد