ژاکارد ابریشم حصیری و کرپ ساده (طرح۱)

ژاکارد ابریشم حصیری و کرپ ساده (طرح۱)

دسته بندی: پارچه متری > پارچه ژاکارد

زاکارد حصیری ابریشم ترک طرحدار نیم متر جهت خرج کار و کرپ ساده دو متر

در انبار موجود نمی باشد