آموزش جامع اندازه گیری قسمت های مختلف بدن

آموزش جامع اندازه گیری قسمت های مختلف بدن

در این ویدیو به شما آموزش خواهیم داد که چگونه قسمت های مختلف بدن را اندازه گیری کنید. این ویدیو به شما آموزش می دهد که اندازه گیری های عرضی، طولی و جانبی را بگیرید و در الگوها خاص استفاده کنید.