استفاده از کش برای علامت زدن فاصله بین دکمه ها

استفاده از کش برای علامت زدن فاصله بین دکمه ها

شما هم با علامت زدن فاصله بین دکمه ها مشکل دارید، در این ویدیو با استفاده از کش آموزش خواهیم داد که چگونه فاصله بین دکمه ها را علامت بزنید.