ساختن یک انگشتانه از چسب انگشتی

ساختن یک انگشتانه از چسب انگشتی

در این ویدیو شما با ترفند خیلی جالبی آشنا خواهید شد و چگونگی ساخت یک انگشتانه رو با استفاده از یک چسب انگشتی نشان خواهد داد که می تواند برای شما مفید باشد.