مثبت اندیشی و تربیت ذهن

مثبت اندیشی و تربیت ذهن

تاکنون چیزی درباره رشته روانشناسی کاربردی در مد شنیده اید؟ آیا می دانید فشن تا چه میزان می تواند از روانشناسی تاثیر گرفته و تغییرات مثبتی در آن اتفاق بیافتد؟ فشن کاملاً درگیر رفتارهای انسانی، اشکال مختلف و تنوع بدن انسان ها است. بقیه مطالب را داخل سایت بخوانید. فیلم را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.