اکثر مردم اصطلاح اپلیکه را با اپلیکههای دانتل و گیپور روی لباسهای مجلسی میشناسند. یعنی تعریفی که بین مردم از این واژه جا افتاده مربوط به این دست از لباسها میشود. اما واقعیت این است که هنر اپلیکه فقط به تکه دوزی روی لباس عروس و مجلسی، آن هم فقط با گیپور و دانتل ختم نمیشود. شما میتوانید با انواع مختلف پارچه و روی وسایل مختلف مثل کیف، کفش، شال، کوسن و… اپلیکه کنید. فقط باید به جنس، طرح و رنگ بندی پارچه تکه شده و پارچهای که قرار است تکه پارچهها روی آن دوخته شود، دقت کنید تا نتیجه این هنرتان چشم نواز و خوشآیند شود.