امروزه دکمه ها در رنگ ها و جنس های متنوع برای کاربردهای گوناگون تهیه و تولید می شوند. در نتیجه، دکمه ها بر اساس جنس و همچنین کاربرد با یکدیگر تفاوت دارند. انواع دسته بندی دکمه ها بر اساس جنس عبارتند از: دکمه های چوبی، دکمه های صدفی، دکمه های یووی، دکمه های دودی، دکمه های پلی استر، دکمه های فلزی و دکمه های لیزرخورده