پکیج تخفیفی شماره ۱۷

پکیج تخفیفی شماره ۱۷

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

فونیکس نقره ای ۰/۵۰ سانت

فلامنت ۱متر

حریر بنفش ۰/۸۰ سانت

نخی گلدار ۰/۵۰ سانت

شانتون سیز ۱/۵ متر

code:RPG0017

در انبار موجود نمی باشد