پکیج تخفیفی شماره ۲۲

پکیج تخفیفی شماره ۲۲

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

نخی طرحدار ۱/۵ متر

شانتون کله غازی ۱ متر

فلامنت ۱/۹۰ متر

حریر صورتی ۱ متر

یاخما صورتی ۰/۹۰ سانت

code:RPG0022

 

در انبار موجود نمی باشد