ست ابرنگی

ست ابرنگی

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

حریر طرحدار ابرنگی یک متر و نیم و کرپ اسکاچی ساده یک مترو نیم (جمعا ۳ متر =۷۶۰۰۰ هزار تومان )

در انبار موجود نمی باشد